Spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji

Spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji

Spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji

24. 02. 2015

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji. Na voljo je 300.000,00 EUR, rok za prijavo je do 19. 3. 2015, do 12. ure.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS (Št. 9, Datum: 13. 2. 2015) objavilo Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji.

Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji - v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju.

Cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo:

  • spodbujali sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo,
  • krepili inovativnost družbe za razreševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov,
  • zagotavljali dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu,
  • razvijali nove možnosti za zaposlovanje ranljivih oseb na trgu dela.

Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa znaša 300.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav je 19. 3. 2015, do 12. ure.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj