Spodbude za zaposlovanje mladih do konca leta 2015

Spodbude za zaposlovanje mladih do konca leta 2015

Spodbude za zaposlovanje mladih do konca leta 2015

12. 10. 2015

Če za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, lahko za takšno zaposlitev uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Spodbudo uveljavljate pri Finančni upravi RS ob oddaji REK obrazca.

Če za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, lahko za takšno zaposlitev uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Spodbudo uveljavljate pri Finančni upravi RS ob oddaji REK obrazca.

Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva je uvedel začasno spodbudo za zaposlovanje brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki jo je mogoče uveljavljati do izteka leta 2015.

Na podlagi omenjenega zakona delodajalec, ki je (bo) v obdobju od 1. 11. 2013 do vključno 31. 12. 2015 za nedoločen čas zaposli(l) osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila neposredno pred zaposlitvijo najmanj 3 mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve upravičen do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost.

Spodbudo je mogoče uveljavljati še za vse zaposlitve, ki bodo sklenjene do vključno 31. 12. 2015, saj se s tem dnem izteče veljavnost navedenega zakona.

Od uveljavitve možnosti koriščenja navedene spodbude za zaposlovanje v letu 2013 do izteka meseca julija 2015 (izplačilo plač junij 2015, podatki FURS) je navedeno spodbudo uveljavljalo 2.880 delodajalcev za 3.775 zaposlitev mlajših brezposelnih oseb (od tega 59 % moških in 41 % žensk). Starostna struktura kaže, da je 75 % vseh brezposelnih mladih, ki so jih delodajalci zaposlili ob hkratnem uveljavljanju te spodbude, starih med 25 in 29 let.

Konec meseca avgusta 2015 je bilo v evidenci brezposelnih oseb prijavljenih 23.884 mladih, starih do 30 let, kar je za 12,7 odstotne točke manj kot meseca avgusta 2014.

Nazaj