Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

24. 07. 2019

Podjetja, ki delujejo na področju predelave, obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %) ter povečujejo proizvodnjo polproizvodov iz omenjenega področja, bodo tudi letos lahko prejela nepovratna sredstva za razvoj podjetja v višini od 250.000 EUR do 2.500.000 EUR/podjetje oz. sofinancirala upravičene stroške do največ 45 %.

Vir in informacije: Slovenski podjetniški sklad, 12. 7. 2019, https://podjetniskisklad.si/

Podjetja, ki delujejo na področju predelave, obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %) ter povečujejo proizvodnjo polproizvodov iz omenjenega področja, bodo tudi letos lahko prejela nepovratna sredstva za razvoj podjetja v višini od 250.000 EUR do 2.500.000 EUR/podjetje oz. sofinancirala upravičene stroške do največ 45 %.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 12. julija 2019 objavil razpis P4L 2019 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0.

Skupno je razpisanih 8,4 mio EUR sredstev. V okviru razpisa se bodo sofinancirala podjetja, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa.

Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les itd.

Prijavijo se mala in srednje velika podjetja, ki:

  • bodo aktivnosti operacije izvajali v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija
  • so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu do vključno 21. 12. 2017
  • bodo na trg uvedla nove polproizvode ali povečala proizvodnjo polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa,
  • imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka C16 (obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali oddelka C31 (proizvodnja pohištva – razen razreda C 31.03 - proizvodnja žimnic),
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Podjetja, ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na SPS na naslednje prijavne roke:

  • 29. 8. 2019; 23. 10. 2019; 15. 1. 2020 in 6. 4. 2020

Za vse prijavne roke je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od datuma oddaje vloge do 30. 9. 2020.

Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P4L 2019, ki ga najdete na spletni strani SPSa.

Nazaj