Spodbude za podjetništvo v osnovnih in srednjih šolah

Spodbude za podjetništvo v osnovnih in srednjih šolah

Spodbude za podjetništvo v osnovnih in srednjih šolah

10. 06. 2016

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2016/2017, s katerim želi na 50 osnovnih in srednjih šolah podpreti izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 3. junija 2016, v Uradnem listu in na svojih spletnih straneh objavila Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2016/2017, s katerim želi na 50 osnovnih in srednjih šolah podpreti izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev osnovnim in srednjim šolam z namenom vključevanja in aktiviranja osnovnošolcev in dijakov v dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti z mentorsko podporo in zagotavljanje boljših pogojev za izvajanje teh aktivnosti.

SPIRIT Slovenija bo podprla naslednje aktivnosti:

  • izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti z zagotavljanjem sofinanciranja zunanjih izvajalcev;
  • izvajanje »start-up« vikendov za dijake s sofinanciranjem stroškov za izvedbo;
  • izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake s sofinanciranjem stroškov zunanjih izvajalcev.

Z javnim razpisom želi SPIRIT Slovenija doseči naslednje cilje:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ...,
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji tudi zato, da se posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov,
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

Skupna višina razpisanih sredstev za financiranje v letu 2016 je največ 68.100 EUR.

Rok za oddajo vlog je do vključno 4. 7. 2016 do 13. ure.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani : www.spiritslovenia.si pod rubriko »Javni razpisi in naročila«.

Nazaj