Spodbuda inovativnosti na območju občin Dolenjske in Bele krajine

Spodbuda inovativnosti na območju občin Dolenjske in Bele krajine

Spodbuda inovativnosti na območju občin Dolenjske in Bele krajine

10. 08. 2018

Razvojni center Novo mesto razpisuje spodbude za inovativnost v mikro in malih podjetjih na območju občin Dolenjske in Bele krajine, ki finančno podpirajo program: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Semič in Straža.

Vir in informacije: Dolenjski list, 19. 7. 2018, www.dolenjskilist.si

Razvojni center Novo mesto razpisuje spodbude za inovativnost v mikro in malih podjetjih na območju občin Dolenjske in Bele krajine.

Podjetja lahko predlagajo za sofinanciranje izdelek, storitev ali razrešitev proizvodnega, tehnološkega, trženjskega, organizacijskega, poslovnega, okoljskega ali drugega podjetniškega izziva (problema) na inovativen način. Kandidirajo lahko mala in mikro podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, imajo vsaj enega zaposlenega za nedoločen čas, ter fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji. Sofinancirali bodo do polovico upravičenih stroškov, a največ do 3.500 evrov.

Rok za oddajo vlog je do četrtka, 13. septembra, do 14. ure.

Nazaj