SPIRIT Slovenija vabi strokovnjake k vpisu v evidenco recenzentov tehnološko razvojnih projektov

SPIRIT Slovenija vabi strokovnjake k vpisu v evidenco recenzentov tehnološko razvojnih projektov

SPIRIT Slovenija vabi strokovnjake k vpisu v evidenco recenzentov tehnološko razvojnih projektov

20. 03. 2017

Namen vzpostavitve evidence je pridobitev nabora strokovnjakov na različnih področjih iz katerega bo javna agencija SPIRIT Slovenija lahko vabila strokovnjake k ocenjevanju vlog, ki prispejo na javne razpise/pozive/povabila, pripravi strokovnih mnenj in morebitnemu vsebinskemu spremljanju tehnološko razvojnih projektov.

Vir in informacije: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija, 3. 3. 2017, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 30. marca 2016 objavila javni poziv, s katerim vabi strokovnjake k vpisu v evidenco recenzentov tehnološko razvojnih projektov. Javni poziv je odprt do preklica.

Namen vzpostavitve evidence je pridobitev nabora strokovnjakov na različnih področjih iz katerega bo javna agencija SPIRIT Slovenija lahko vabila strokovnjake k ocenjevanju vlog, ki prispejo na javne razpise/pozive/povabila, pripravi strokovnih mnenj in morebitnemu vsebinskemu spremljanju tehnološko razvojnih projektov.

Strokovnjaki se lahko vpišejo preko prijavnega obrazca, ki je bil z namenom ustreznega obvladovanja podatkov in komunikacije z recenzenti nedavno posodobljen in dopolnjen z nekaterimi novimi polji in funkcionalnostmi. Recenzenti, ki so se prijavili preko stare različice obrazca, bodo o nadgradnji obveščeno po e-pošti in pozvani k osvežitvi/dopolnitvam svojih podatkov.

Vpis v bazo recenzentov ne pomeni avtomatično tudi povabila k sodelovanju pri ocenjevanju/spremljanju projektov. SPIRIT Slovenija bo glede na potrebo po strokovnem znanju iz evidence izbrala recenzente za izvedbo določene naloge. Recenzenti, ki bodo vabljeni k sodelovanju, bodo za izvedbo posameznih aktivnosti s SPIRIT Slovenija podpisali pogodbo za izvedbo naloge. Pogoji in vrednost pogodbe se bodo oblikovali glede na obseg in vrsto naloge. Recenzent ima pravico zavrniti izvedbo naloge, zavrnitev ne vpliva na nadaljnje sodelovanje z agencijo.

Poziv recenzentom je v celoti dostopen na spletni strani: www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-03-03-Javni-poziv-recenzentom-tehnolosko-razvojnih-projektov.

Do posodobljene verzije obrazca za vpis v evidenco dostopate preko spletnega naslova: http://recenzenti.spiritslovenia.si/.

Nazaj