SPIRIT Slovenija spodbuja podjetništvo v osnovnih in srednjih šolah

SPIRIT Slovenija spodbuja podjetništvo v osnovnih in srednjih šolah

SPIRIT Slovenija spodbuja podjetništvo v osnovnih in srednjih šolah

27. 06. 2016

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 3. junija 2016 objavila javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti na osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2016/2017. Skupna višina razpisanih sredstev znaša 68.100 evrov, rok za oddajo vlog pa je 4. julij 2016, do 13. ure.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 3. junija 2016 objavila javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti na osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2016/2017.

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev osnovnim in srednjim šolam z namenom spodbujanja vključevanja in aktiviranja osnovnošolcev in dijakov v dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti z mentorsko podporo in zagotavljanje boljših pogojev za izvajanje teh aktivnosti.

Podprte bo naslednje aktivnosti:

  • Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti z zagotavljanjem sofinanciranja zunanjih izvajalcev;
  • Izvajanje »start-up« vikendov za dijake s sofinanciranjem stroškov za izvedbo;
  • Izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake s sofinanciranjem stroškov zunanjih izvajalcev.

Agencija SPIRIT Slovenija želi z razpisom doseči naslednje cilje:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ...,
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji tudi zato, da se posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov,
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

Skupna višina razpisanih sredstev znaša 68.100 evrov, rok za oddajo vlog pa je 4. julij 2016, do 13. ure.

Več o razpisu

Nazaj