SPIRIT Slovenija - Podjetnim in inovativnim pomagamo na poti do uspeha

SPIRIT Slovenija - Podjetnim in inovativnim pomagamo na poti do uspeha

SPIRIT Slovenija - Podjetnim in inovativnim pomagamo na poti do uspeha

28. 10. 2013

SPIRIT Slovenija, javna agencija, deluje po načelu »vse na enem mestu« z namenom, da domači ali tuji podjetniki dobijo hitro in uporabno brezplačno informacijo - pri nas ali v sodelovanju s podpornim okoljem.

SPIRIT Slovenija, javna agencija (http://www.spiritslovenia.si/), skrbi za razvoj in usklajeno delovanje podpornega okolja za podjetne in inovativne posameznike ter podjetja.

SPIRIT Slovenija, javna agencija, deluje po načelu »vse na enem mestu« z namenom, da domači ali tuji podjetniki dobijo hitro in uporabno brezplačno informacijo - pri nas ali v sodelovanju s podpornim okoljem.

Moj spletni priročnik

V okviru SPIRIT Slovenija pripravljamo informacijski e-bilten Moj spletni priročnik, ki vsebuje informacije o aktualnih javnih razpisih, zakonodajnih novostih, poslovnih priložnostih in brezplačnih poslovnih dogodkih. S prijavo na podjetniški portal (http://www.podjetniski-portal.si/) si zagotovite, da informacije vsak teden prispejo na vaš elektronski naslov.

Imam idejo!

Obiščite tudi spletni portal Imam idejo! (www.imamidejo.si), ki inovatorju olajša pot do tega, kako dobro zamisel uresničiti, se pri tem izogniti pastem in idejo tudi tržiti. Na portalu so podrobneje opisane štiri faze razvoja inovacije. Pod vsako od faz se vam ob kliku odpre seznam vseh podpornih ustanov, ki se ukvarjajo s storitvami na posameznih področjih inovacijske dejavnosti, po panogah in po regijah. Ob tem ne spreglejte praktičnega učbenika inovacijske poti z naslovom Priročnik za izumitelja. Gre za prevod besedila Evropskega patentnega urada, kije na voljo za prosto uporabo in vključuje širok nabor nasvetov ob navedbi konkretnih primerov, težav in možnih rešitev.

Brezplačne podporne storitve za inovativne

Nabor naših brezplačnih podpornih storitev za inovativne dopolnjujemo z zagotavljanjem podpore prek inkubatorjev, tehnoloških parkov in konzorcijev ustanov v podporo inovacijam. Študenti in inovativni posamezniki lahko uporabljajo podporne storitve univerzitetnih inkubatorjev, ki delujejo v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Njihovo delovanje je usmerjeno v identifikacijo in angažiranje novih inovativnih podjetniških zamisli. Študentskim skupinam ponujajo sistematično pomoč pri razvoju inovativne ideje in ustanavljanju podjetja, od informiranja in mentorstva do svetovanja, izobraževanja ter povezovanja z drugimi inovativnimi skupinami in posamezniki.

Inovativnim podjetjem, start-upom in drugim podjetjem, ki potrebujejo pomoč pri uvajanju izdelkov, postopkov in storitev na trg, omogočamo brezplačne podporne storitve inkubatorjev in tehnoloških parkov ter konzorcijev različnih podpornih ustanov. Inovativno okolje zagotavlja strokovno pomoč pri ustanavljanju podjetij, svetuje pri zaščiti intelektualne lastnine, uvajanju netehnoloških inovacij na trg in pomaga pri vključevanju v evropske iniciative.

Povežite se z eno od kontaktnih točk

Potencialnim podjetnikom, podjetjem in inovativnim posameznikom svetujemo, da se čim prej povežejo z eno od kontaktnih točk podpornega okolja in se dogovorijo za nadaljnje oblike podpore in sodelovanja. Lahko pa se s svojim vprašanjem obrnete na javno agencijo SPIRIT Slovenija prek e-naslova: info@spiritslovenia.si.

Nazaj