SPIRIT Slovenija podjetjem tudi letos sofinancira stroške udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini in stroške izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih

SPIRIT Slovenija podjetjem tudi letos sofinancira stroške udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini in stroške izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih

SPIRIT Slovenija podjetjem tudi letos sofinancira stroške udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini in stroške izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih

06. 07. 2015

Javna agencija SPIRIT Slovenija slovenskim podjetjem pri vstopu na tuje trge ponuja vrsto pomoči, katerih glavni cilj je zniževanje stroškov vstopa in poslovanja slovenskih podjetij na tujih trgih ter povečanje in geografska razpršitev izvoza.

Javna agencija SPIRIT Slovenija slovenskim podjetjem pri vstopu na tuje trge ponuja vrsto pomoči, katerih glavni cilj je zniževanje stroškov vstopa in poslovanja slovenskih podjetij na tujih trgih ter povečanje in geografska razpršitev izvoza. Tako je v petek, 19. junija 2015, v Uradnem listu RS št. 43 in na svojih spletnih straneh objavila dva javna razpisa, s katerima bo podjetjem sofinancirala stroške individualne udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini in stroške izdelave tržnih raziskav na novih tujih trgih.

V okviru javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini« je na voljo 400.000 EUR, obseg sofinanciranja bo znašal največ 60 % upravičenih stroškov oziroma največ 8.000 EUR na podjetje.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini.

Upravičeni stroški, ki bodo predmet sofinanciranja:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora.

Stroški najema razstavnega prostora so stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora oziroma stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico, v kolikor organizator sejma to ponuja, in stroški vpisa v katalog razstavljavcev.

Stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora zajemajo stroške projektiranja, montaže in demontaže stojnice, stroške čiščenja stojnice, stroške priključkov elektrike, vode in interneta, ter stroške transporta in zavarovanja razstavnih eksponatov.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki bodo izvedeni od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Javni razpis bo odprt do vključno petka, 31. 7. 2015, do 13.00 ure, razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: http://www.spiritslovenia.si/.

V okviru javnega razpisa »Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2015« je na voljo 176.000 EUR, posamezno podjetje bo lahko prejelo največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 4.500 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih glede možnosti prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju izdelkov) na nov tuji trg ali prodora novih izdelkov na nov tuji trg.

Upravičeni stroški bodo stroški svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami.

Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na ta javni razpis in najdlje do 6.11.2015.

Javni razpis bo odprt do vključno 3. 8. 2015, do 12.00 ure, razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani http://www.spiritslovenia.si/.

Nazaj