SPIRIT Slovenija objavil Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2021

SPIRIT Slovenija objavil Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2021

SPIRIT Slovenija objavil Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2021

18. 03. 2021

Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z njimi intenzivneje spodbujati internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Vir in informacije: Javna agencija SPIRIT Slovenija, 5. 3. 2021, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 5. marca 2021 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani: www.spiritslovenia.si objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2021. Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z njimi intenzivneje spodbujati internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in privabljanjem tujih investitorjev v Slovenijo.

Med aktivnosti poslovnih klubov sodijo: zagotavljanje informacij in svetovanje slovenskim malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjavo informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji; rednem seznanjanju slovenskih podjetij in institucij s poslovnimi priložnostmi in aktualnimi poslovnimi informacijami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub; organizacija poslovnih dogodkov ter promocija slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini.

Ob tem je dr. Tomaž Kostanjevec, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija dejal: »SPIRIT Slovenija že od leta 2008 sodeluje s slovenskimi poslovnimi klubi v tujini in sofinancira njihove aktivnosti. V tem času smo uspeli oblikovati mrežo slovenskih poslovnih klubov, ki slovenskim podjetjem ponujajo pomoč pri vstopu ali širitvi poslovanja na tujih trgih, tujim podjetjem pa pri iskanju poslovnih partnerjev v Sloveniji. S svojim znanjem in izkušnjami predstavljajo pomemben vir informacij za manjša in manj izkušena podjetja ter predstavljajo pomembno oporo slovenskemu gospodarstvu v tujini.« Več v video izjavi, ki je na voljo tukaj.

Okvirna višina sredstev, ki je na voljo za izvedbo predmeta javnega razpisa je 450.000 EUR.

Javni razpis bo odprt do vključno 9. 4. 2021, do 13. ure, razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.spiritslovenia.si, in sicer na tej povezavi.

Več informacij o slovenskih poslovnih klubih v tujini je na voljo na tej povezavi.

***

SPIRIT Slovenija od leta 2008 sodeluje s slovenskimi poslovnimi klubi v tujini. Ustanovili so jih slovenski gospodarstveniki v tujini in praviloma združujejo predstavnike večjih ter izkušenih slovenskih podjetij, ki vrsto let delujejo na tujih trgih. S podporo SPIRIT Slovenija slovenski poslovni klubi postajajo bolj prepoznavni, bolj aktivni in pridobivajo na svojem pomenu v državi, kjer delujejo ter tako slovenskim podjetjem nudijo več pomoči. Glavni cilj izvajanja projekta je širitev mreže slovenskih poslovnih klubov v tujini ter vzpostavitev enotnega sistema delovanja slovenskih poslovnih klubov na organizacijskem in na vsebinskem področju. V letu 2020 je agencija podprla 14 slovenskih poslovnih klubov iz 13 držav.

Nazaj