SPIRIT Slovenija, javna agencija objavila dva javna razpisa: za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih in za spodbujanje tujih neposrednih investicij

SPIRIT Slovenija, javna agencija objavila dva javna razpisa: za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih in za spodbujanje tujih neposrednih investicij

SPIRIT Slovenija, javna agencija objavila dva javna razpisa: za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih in za spodbujanje tujih neposrednih investicij

22. 04. 2013

V okviru Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2013 je na voljo 7.873.138 evrov medtem ko je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013 na voljo 250.000 evrov.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija je v petek, 19. aprila 2013 v Uradnem listu RS objavila dva javna razpisa.

V okviru Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2013 je na voljo 7.873.138 evrov medtem ko je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013 na voljo 250.000 evrov.

- Predmet Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2013 je dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji – tuji investitorji izvajali na ozemlju Republike Slovenije.

Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k investiranju na območju Republike Slovenije, katerih investicije bodo v skladu s ponudbo na trgu dela v Republiki Sloveniji zagotavljala nova delovna mesta in zaposlitve predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo ter prispevale k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji. Hkrati pa naj bi njihove investicije prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju in k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij.

Na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pri čemer morajo tuji investitorji ali njihove tuje povezane družbe imeti izkušnje iz opravljanja dejavnosti prejemnika spodbude ali s področja prijavljenega investicijskega projekta, ki morajo biti izkazane v prijavi na razpis za dodelitev spodbude. Prejemniki spodbud so le gospodarske družbe, registrirane v Republiki Sloveniji do dneva oddaje prijave, v katerih imajo tuji investitorji, ki vložijo prijavo, neposredno najmanj 10 % lastniški delež.

Rok za prispetje prijav v letu 2013 je:

  • za prvo odpiranje: 17. maj 2013, do 12. ure,
  • za drugo odpiranje: 23. avgust 2013, do 12. ure.

- Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013 je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav obstoječih izvoznikov na novih tujih trgih glede možnosti prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na nov tuj trg ali prodora novih izdelkov na nov tuj trg, ob pogoju, da podjetje v državo podjetje še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza v letih 2012 in 2013.

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim izvoznim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbrani novi tuji trg.

Upravičeni stroški so stroški najema svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci z ustreznimi referencami. Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav. Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na javni razpis in največ do 8.11.2013.

Javni razpis je odprt do vključno 17. 5. 2013, do 12.00 ure.

*******

NAJAVA: Predvidoma 26. aprila 2013 bo objavljen tudi Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2013, 3. maja 2013 Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. V pripravi je tudi Javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov poslovnega svetovanja za internacionalizacijo - izvozni vavčer.

Nazaj