SOLVIT

SOLVIT

SOLVIT

25. 12. 2017

SOLVIT je že brezplačna storitev, ki jo zagotavlja javna uprava v vsaki državi članici EU ter na Islandiji, v Lihtenštajnu in na Norveškem. SOLVIT zagotavlja hitre in pragmatične rešitve za državljane in podjetja, kadar imajo težave pri čezmejni selitvi ali poslovanju znotraj EU.

Vir in informacije: Enterprise Europe Network, http://een.si/

Kaj je SOLVIT in kaj ponuja?

  • SOLVIT je že od leta 2002 brezplačna storitev, ki jo zagotavlja javna uprava v vsaki državi članici EU ter na Islandiji, v Lihtenštajnu in na Norveškem.
  • SOLVIT zagotavlja hitre in pragmatične rešitve za državljane in podjetja, kadar imajo težave pri čezmejni selitvi ali poslovanju znotraj EU.
  • Gre za hitrejšo, neuradno alternativo sodnemu primeru, uradni pritožbi Komisiji ali peticiji.

Kdaj se lahko podjetje obrne na SOLVIT?

Če ima podjetje (ali samozaposlena oseba oziroma državljan) težave z javnim organom v drugi državi članici EU/EGP, ki se nanaša na njegove pravice v EU.

Kdo rešuje težave?

  • Centri SOLVIT so s svojimi predanimi uslužbenci sestavni del javne uprave v vseh državah članicah EU/EGP.
  • Kadar je težava predložena mreži SOLVIT, centra SOLVIT obeh vpletenih držav (iz katere prihaja pritožnik in v kateri je prišlo do težave) poskusita skupaj rešiti težavo v 10 tednih.

Kakšne primere rešuje mreža SOLVIT?

Mreža SOLVIT rešuje vse čezmejne težave v zvezi s štirimi oblikami prostega gibanja (oseb, blaga, storitev in kapitala), vključno s politikami, ki so tesno povezane z njimi (kot so obdavčenje, zaposlovanje, socialna politika in promet).

Več informacij: http://ec.europa.eu/solvit/index_sl.htm

Nazaj