Slovensko-japonske rešitve pametnih skupnosti in pametnih omrežij

Slovensko-japonske rešitve pametnih skupnosti in pametnih omrežij

Slovensko-japonske rešitve pametnih skupnosti in pametnih omrežij

26. 08. 2014

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javno naročilo za izvedbo študije izvedljivosti, katere namen je identificirati slovensko - japonski demonstracijski projekt na področju »pametnih skupnosti in pametnih omrežij« v Sloveniji.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javno naročilo za izvedbo študije izvedljivosti, katere namen je identificirati slovensko - japonski demonstracijski projekt na področju »pametnih skupnosti in pametnih omrežij« v Sloveniji.

Gre za nadaljevanje sodelovanja pri pripravi izvedbe skupnega demonstracijskega projekta, h kateremu sta se v Ljubljani, 15. 5. 2014, s podpisom pisma o nameri, zavezala Tomaž Klemenc,  v. d. direktorja Javne agencije SPIRIT Slovenija in Hiroshi Kuniyoshi, izvršni direktor organizacije NEDO.

Na podlagi dejavnosti, ki so potekale v Republiki Sloveniji v obdobju od oktobra 2012 do avgusta 2013, je podjetje »Hitachi institut«, ki ga je v ta namen pooblastil NEDO, izdelal osnovno študijo, katere cilj je odločitev NEDO, ali je v Republiki Sloveniji mogoče prepoznati skupni slovensko-japonski demonstracijski projekt ali ne.

Na slovenski strani so podporo projektu v letu 2013 dali ministra Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za infrastrukturo, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije in Urad predsednika Republike Slovenije.

Na srečanju delegacij 13. 9. 2013 je bilo predstavljeno končno poročilo izvedene osnovne študije, ki sta ga obe strani potrdili 4. 10. 2013. Soglasje o skupnih vsebinah pa je bilo potrjeno s podpisom pisma o nameri med agencijama NEDO in SPIRIT in sicer 15. 5. 2014. Predhodno je interes za izdelavo dveh ločenih študij izvedljivosti na svoji seji, 19. 3. 2014, potrdila tudi Vlada Republike Slovenije, ki je določila podpisnika v imenu Republike Slovenije - javno agencijo SPIRIT Slovenija ter odgovornosti in naloge ministrstev in drugih deležnikov na ravni Republike Slovenije.

Javno naročilo za izbor izvajalca za izvedbo študije izvedljivosti je objavljeno na Portalu javnih naročil ter na spretni strani agencije SPIRIT Slovenija.

Predvideni čas pričetka študije je 1. 12. 2014.

Ponudbe morajo prispeti na naslov javne agencije SPIRIT Slovenija najkasneje do 22. 10. 2014 do 14.00 ure.

Nazaj