Slovenski poslovni klubi v tujini kot pomoč pri internacionalizaciji

Slovenski poslovni klubi v tujini kot pomoč pri internacionalizaciji

Slovenski poslovni klubi v tujini kot pomoč pri internacionalizaciji

20. 12. 2013

Poslovni klubi igrajo v tujini zelo pomembno vlogo predvsem pri vzpostavljanju stikov z lokalnimi oblastmi, podjetji in institucijami, delujejo pa precej podobno principu interesnih združenj.

Poslovni klubi igrajo v tujini zelo pomembno vlogo predvsem pri vzpostavljanju stikov z lokalnimi oblastmi, podjetji in institucijami, delujejo pa precej podobno principu interesnih združenj. Slovenski poslovni klubi v tujini nastopajo v vlogi informativnih točk za slovenska podjetja, opravljajo pa tudi vrsto aktivnosti za pomoč slovenskim podjetjem pri mednarodnem poslovanju. Glede na dejstvo, da Slovenija nima gospodarskih predstavništev v tujini, gre za zelo pomemben del internacionalizacije gospodarstva, ki bo v prihodnjih letih zagotovo moral še dobiti na pomenu.

Slovenski poslovni klubi dejavni v tujini

Slovenski poslovni klubi v tujini praviloma združujejo predstavnike izkušenih slovenskih podjetij, ki vrsto let delujejo na tujih trgih ter slovenske podjetnike in posameznike, ki živijo v tujini. Predstavniki poslovnih klubov v tujini s svojim znanjem in izkušnjami predstavljajo pomemben vir informacij za manjša in manj izkušena podjetja, so pa tudi pomembna opora slovenskemu gospodarstvu v tujini.

Slovenski poslovni klubi v tujini med svoje "naloge" štejejo omogočanje rednih stikov ter izmenjavo informacij (networking) med slovenskimi in tujimi podjetji, navezavo neformalnih stikov med podjetji in vladnimi institucijami Slovenije in držav, kjer delujejo. Klubi tudi nudijo pomoč pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji v tujini, organizirajo poslovne delegacije ter promocijske nastope, izvajajo promocijo slovenskega gospodarstva v tujini, redno seznanjajo tuje poslovne javnosti z novimi aktivnostmi, zakonodajo in ostalimi zanimivostmi iz slovenskega poslovnega okolja, ter redno seznanjajo slovenske institucije in podjetja z aktualnimi novicami in s spremembami v poslovnem okolju, v katerem klub deluje.

Država pomaga pri aktivnostih klubov

Ker glavnino slovenskega gospodarstva sestavljajo za v svetovnem merilu relativno majhna podjetja, ki imajo tudi omejene proračune za različne aktivnosti, finančno poslovnim klubom pomaga tudi država. S tem spodbuja mreženje ter prenos znanja in informacij med slovenskimi podjetji tudi zunaj meja Slovenije. Z vsebinsko in finančno pomočjo agencije Spirit slovenski poslovni klubi postajajo bolj prepoznavni, bolj aktivni in pridobivajo na svojem pomenu v državi, kjer delujejo. Posledično lahko slovenskim podjetjem nudijo več pomoči.

Letos je agencija Spirit sofinancirala aktivnosti 15 klubov, in sicer v Avstriji, Črni gori, na Hrvaškem, v Italiji, Izraelu, Luksemburgu, na Madžarskem, v Makedoniji, Romuniji, Rusiji, Srbiji, Ukrajini in v ZDA. Delujočih Slovenskih poslovnih klubov v tujini je sicer nekaj več (okrog 25), saj na strani gospodarstvenikov obstaja dokaj velik interes za njihovo ustanavljanje in delovanje.

Kako deluje klub

Prvi stiki s slovenskimi poslovnimi klubi v tujini, ki so v mreži poslovnih klubov, katerih dejavnosti sofinancira Spirit so za slovenska podjetja brezplačni. Poglobljeno sodelovanje oziroma konkretno pomoč podjetju pri poslovanju na posameznem tujem trgu pa poslovni klubi nudijo le včlanjenim podjetjem in institucijam, v zameno za članarino, plačilo...

Slovenski poslovni klub v Srbiji ima najdaljšo tradicijo

Slovenski poslovni klub v Srbiji deluje od leta 2003, klub pa ima že več kot 100 članov. Klub se financira s članarinami in sredstvi, ki jih dobijo na razpisu Spirita. Klub podjetjem tudi pomaga z informacijami o poslovnem okolju, s povezavami med podjetij, nudi pa tudi pomoč pri sodelovanju z državnimi institucijami. Člani kluba se dobivajo na mesečni sestankih – gre za sestanke članov, s prisotnostjo eminentnih oseb iz sveta politike, gospodarstva, javnega življenja in kulture, na katerim se tudi predstavljajo uspešni poslovni subjekti. Klub organizira tudi mesečne delovne zajtrke, na katerih udeleženci obravnavajo teme z določenega področja, športno-poslovna druženja z domačimi in tujimi poslovnimi združenji, medsebojno promocijo in povezovanje članov.

Več o poslovnih klubih

Nazaj