Slovenski podjetniški sklad vstopa na pot najboljših evropskih praks pri spodbujanju inovativnih start-up podjetij

Slovenski podjetniški sklad vstopa na pot najboljših evropskih praks pri spodbujanju inovativnih start-up podjetij

Slovenski podjetniški sklad vstopa na pot najboljših evropskih praks pri spodbujanju inovativnih start-up podjetij

24. 06. 2014

Slovenski podjetniški sklad s celovito finančno ponudbo za start-up podjetja, ki so inovativna, razvojno naravnana in globalno usmerjena, nimajo pa dovolj kapitala za uresničitev poslovne ideje, odpira nov sklad semenskega kapitala.

Slovenski podjetniški sklad s celovito finančno ponudbo za start-up podjetja, ki so inovativna, razvojno naravnana in globalno usmerjena, nimajo pa dovolj kapitala za uresničitev poslovne ideje, odpira nov sklad semenskega kapitala.

Sklad semenskega kapitala, ki je oblikovan v okviru Slovenskega podjetniškega sklada, vsebuje 5 mio EUR za obdobje 2014/2015 in je namenjen start-up podjetjem v obliki konvertibilnega posojila oz. tako imenovanega navideznega lastniškega kapitala ter v obliki direktnega kapitalskega vložka v podjetje. Skupno 5 mio EUR bi naj zadoščalo za podporo 50 inovativnih start-upov.

Od 20. junija 2014 dalje se lahko podjetja prijavijo na razpis Slovenskega podjetniškega sklada za konvertibilno posojilo do višine 50.000 EUR, s klavzulo možnosti preoblikovanja posojila v kapitalski vložek, kar pomeni, da tovrstno posojilo nima klasičnega zavarovanja.

Več o razpisu

Od julija naprej pa se bodo lahko inovativna start-up podjetja, ki že vstopajo na trg, prijavila tudi na javni razpis za pridobitev lastniških vložkov do višine 200.000 EUR v sodelovanju s privatnimi poslovnimi investitorji, tako imenovanimi poslovnimi angeli.

Sklad želi z oblikovanim skladom semenskega kapitala ob zagonskih subvencijah (P2), še dodatno spodbuditi zagon inovativnih novih podjetij, predvsem tistih s potencialom hitre rasti, z visoko dodano vrednostjo ter strokovno in motivirano ekipo, ki je razvojno in globalno usmerjena. S to finančno pomočjo bi jih uspešno pripravili tudi za novo investiranje družb tveganega kapitala, ki mladim podjetjem pomagajo predvsem pri financiranju hitre rasti in pri vstopu na globalni trg v najbolj občutljivi fazi razvoja.

Sklad semenskega kapitala je rezultat skupnega usklajevanja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Start-up eko sistemov v Sloveniji in Slovenskega podjetniškega sklada, ter je v celoti primerljiv z najboljšimi dobrimi praksami iz Evrope. Start-upi niso deležni le finančne podpore, ampak pridobijo tudi »pametni denar«. To pomeni, da ob finančni pridobijo tudi dodatno podporo v obliki učinkovitih start-up »coaching programov«, z najboljšimi domačimi in tujimi start-up mentorji, pri tem pa sodelujejo tudi strokovnjaki iz slovenskih inkubatorjev in tehnoloških parkov. Več informacij povezanih v zvezi z razpisom najdete na spletnem naslovu: www.podjetniskisklad.si.

Nazaj