Slovenski podjetniški sklad razpisuje garancije in subvencije obrestnih mer za leto 2010

Slovenski podjetniški sklad razpisuje garancije in subvencije obrestnih mer za leto 2010

Slovenski podjetniški sklad razpisuje garancije in subvencije obrestnih mer za leto 2010

04. 01. 2010

Slovenski podjetniški sklad je dne 31.12.2009 v UL RS št. 114/2009 objavil dva Javna razpisa in sicer: P1 2010 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere in P1 TP 2010 - Garancije Sklada za bančne kredite z ugodno obrestno mero.

Zadnji dan v letu je Sklad v Uradnem listu RS objavil kar dva javna razpisa:

  1. P1 2010: Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere v skupni višini 70,5 mio EUR, od tega 62 mio EUR garancij in 8,5 mio EUR subvencij obrestnih mer ter
  2. P1TP 2010: Garancije Sklada za bančne kredite z ugodno obrestno mero je Sklad objavil v skupni višini 10 mio EUR.

Garancije in subvencije obrestnih mer v okviru razpisa P1 2010 so namenjene bančnim kreditom, ki jih izdajajo sodelujoče banke, z njimi pa podjetja financirajo čista obratna sredstva in investicije. V primeru čistih obratnih sredstev je max. višina  kredita lahko 200.000 EUR, v primeru izvajanja investicije pa 1,5 mio EUR.

Garancije v okviru razpisa P1TP 2010 bodo na voljo podjetjem za zavarovanjem bančnih kreditov, ki so namenjeni financiranju zahtevnejših tehnoloških projektov v podjetjih, prednost pa bodo imela spin-off podjetja (podjetja, ki tesno sodelujejo z institucijami znanja). Bančni krediti bodo tudi v okviru tega kredita imeli nižjo obrestno mero od tržne.

Podjetja bodo lahko prijave na Sklad pošiljala vse do porabe sredstev, Sklad pa bo sprotno, 1x mesečno  izvedel odpiranje vlog. Prvo odpiranje vlog bo konec meseca februarja 2010.

Samo v letu 2009 je Slovenski podjetniški sklad z garancijami pomagal 450 podjetjem in odobril preko 83,5 mio EUR garancij in subvencij obrestnih mer. Pri garancijski shemi Slovenskega podjetniškega sklada tudi v letu 2010 sodelujejo Ministrstvo za gospodarstvo, Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski investicijski sklad v okviru programa CIP 2007-2013.   V letu 2010 pa po novem tudi  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

 

Nazaj