Slovenski podjetniški sklad povečuje spodbude podjetjem

Slovenski podjetniški sklad povečuje spodbude podjetjem

Slovenski podjetniški sklad povečuje spodbude podjetjem

17. 06. 2019

Slovenski podjetniški sklad uvaja nove produkte, tudi v sodelovanju s Skladom skladov, in spreminja obstoječe. Zaradi sprememb bo podjetjem na voljo več finančnih sredstev, sklad bo tako po načrtu letos za spodbude malim in srednje velikim podjetjem namenil 127 milijonov evrov. To je 39 odstotkov več od predhodnega načrta.

Vir in informacije: STAkrog, 4. 6. 2019, https://krog.sta.si/

Slovenski podjetniški sklad uvaja nove produkte, tudi v sodelovanju s Skladom skladov, in spreminja obstoječe. Zaradi sprememb bo podjetjem na voljo več finančnih sredstev, sklad bo tako po načrtu letos za spodbude malim in srednje velikim podjetjem namenil 127 milijonov evrov. To je 39 odstotkov več od predhodnega načrta.

Sklad je novosti predvidel v spremembah poslovnega in finančnega načrta sklada za letos, ki ga je potrdila vlada oz. vladni odbor za gospodarstvo.

Na podlagi teh sprememb se bodo za 39 odstotkov povečala osnovno načrtovana ponujena finančna sredstva za mala in srednje velika podjetja, poleg tega bo podjetjem na voljo tudi podpora v obliki okrepljenih dolgoročnih vsebinskih programov.

Tako bo sklad skupno s finančnimi spodbudami in spodbudami malih vrednosti letos podprl približno 2000 podjetij oz. bo izdal več kot 2500 spodbud (lani 1049) v skupnem znesku okoli 127 milijonov evrov (lani 97,3 milijona evrov spodbud).

Slovenski podjetniški sklad uvaja novo linijo mikrokreditov za mikro in mala podjetja v sodelovanju s Skladom skladov, posebne spodbude za digitalno transformacijo malih in srednje velikih podjetij ter semenski kapital v sodelovanju s Skladom skladov.

S spremembami obstoječih produktov bo medtem povečal kvote za garancije za zavarovanje bančnih kreditov, modificiral izvedbo mikrokreditov za podjetja na problemskih območjih in obmejnih problemskih območij ter povečal spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov.

Spremembe finančnega načrta za letos se poleg uvedbe novih in spremembe obstoječih produktov nanašajo tudi na dodatne aktivnosti sklada na področju strateških partnerstev in pomoči podjetjem pri internacionalizaciji ter kadrovski načrt. Zaradi uvajanja novih produktov oz. potrjenih projektov, ki zagotavljajo tudi vire za to financiranje, bodo namreč rabili dodatni kader.

Nazaj