Slovenski podjetniški sklad objavil nova javna razpisa

Slovenski podjetniški sklad objavil nova javna razpisa

Slovenski podjetniški sklad objavil nova javna razpisa

01. 04. 2014

Slovenski podjetniški sklad je 28. marca 2014 v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh objavil dva javna razpisa.

Slovenski podjetniški sklad je v petek, 28. marca 2014 v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh objavil dva nova javna razpisa:

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

Še posebej je produkt namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in so že sodelovala na domačih ali mednarodnih razpisih s področja razvojno raziskovalnih projektov.

Nazaj