Slovenski podjetniški sklad objavil drugi javni poziv za finančne spodbude preko vavčerjev

Slovenski podjetniški sklad objavil drugi javni poziv za finančne spodbude preko vavčerjev

Slovenski podjetniški sklad objavil drugi javni poziv za finančne spodbude preko vavčerjev

24. 05. 2024

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 10. 5. 2024, www.gov.si

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v sodelovanju z ministrstvom objavil javni poziv V2 - Vavčer za patente, modele znamke. Gre za drugi javni poziv v letošnjem letu v okviru vavčerskih spodbud malih vrednosti, ki jih lahko podjetja prejmejo hitro ter enostavno za različne poslovne storitve ter pridobijo do 60-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov.

Cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k zaščiti patentov, modelov in znamk. To bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oziroma njihovega tržnega položaja.

Podjetja bodo lahko s pomočjo vavčerja sofinancirala upravičene stroške, ki se nanašajo na:

  • pripravo prijave patenta, modela, znamke,
  • prijave, registracije, podelitve, vzdrževanja in širjenja patenta, modela, znamke v tujini,
  • prevod prijave.

MSP lahko hitro in enostavno pridobijo do največ 60-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov oziroma minimalno 500 evrov in največ 5000 evrov nepovratnih sredstev za zaščito patentov, modelov in znamk.

Če se podjetje odloči, da bo pri urejanju zaščite koristilo zunanjega izvajalca, mora le-tega izbrati po tržni ceni. Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so lahko:

  • patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke, vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
  • tuji patentni zastopniki in zastopniki, ki lahko delujejo pred posameznimi uradi,
  • prevajalci prijave za patent, model, znamko, za katerega ali katero se bodo uveljavili upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

V okviru javnega poziva je za zaščito patentov, modelov, znamk do leta 2028 skupno na voljo dva milijona evrov sredstev.

MSP lahko uveljavljajo stroške, nastale v obdobju od 1. januarja 2024 do 30. septembra 2028. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Do predložitve zahtevka za izplačilo mora upravičenec izvesti vse aktivnosti.

Med upravičene stroške sodijo:

  • stroški priprave dokumentacije za prijavo, vzdrževanje in širjenje patenta, modela, znamke v tujino, 
  • stroški prijave, postopka registracije, podelitve in vzdrževanja za patent, model, znamko, 
  • stroški prevoda prijave.

Pri tem je potrebno upoštevati, da davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Na javni poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge. 

Rok za oddajo vlog je 31. marec 2028 oziroma do porabe sredstev

Javni razpis se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji.

Na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada so objavljene vse informacije o javnem pozivu preko vavčerjev za patente, modele znamke.

Nazaj