Slovenska podjetja množično na evropski razpis za inovacije v malih in srednje velikih podjetjih

Slovenska podjetja množično na evropski razpis za inovacije v malih in srednje velikih podjetjih

Slovenska podjetja množično na evropski razpis za inovacije v malih in srednje velikih podjetjih

24. 07. 2014

V mesecu juniju se je v okviru programa OBZORJE2020 iztekel prvi prijavni rok za oddajo predlogov inovativnih projektov v malih in srednje velikih podjetjih (MSP). Podjetja so se v prvi fazi t.i. Instrumenta za MSP potegovala za pridobitev sofinanciranja izvedbe študije izvedljivosti projekta v višini 50.000 evrov.

V mesecu juniju se je v okviru programa OBZORJE2020 iztekel prvi prijavni rok za oddajo predlogov inovativnih projektov v malih in srednje velikih podjetjih (MSP). Podjetja so se v prvi fazi t.i. Instrumenta za MSP potegovala za pridobitev sofinanciranja izvedbe študije izvedljivosti projekta v višini 50.000 evrov.

Več o prejetih prijavah

Zanimanje za program je preseglo pričakovanja, saj so na bruseljski agenciji EASME, ki je zadolžena za izvedbo razpisa, do roka prejeli kar 2.666 prijav. Največ projektov so prijavila podjetja iz Italije (436), Španije (420) in Velike Britanije (232), kar skupaj predstavlja več kot 1/3 vseh prijav. Na program se je s svojimi projekti prijavilo tudi 71 slovenskih podjetij.

Vir: EASME (za povečavo kliknite na sliko).

Javna agencija SPIRIT Slovenija je kot nacionalna kontaktna točka za program Inovacij v MSP, v pomladnih mesecih organizirala in aktivno sodelovala pri izvajanju aktivnosti informiranja javnosti o tem programu. Dejstvo, da je Slovenija po številu prijav na milijon prebivalcev daleč na prvem mestu (33,8 prijav/milijon prebivalcev), nas zato še posebej razveseljuje. Sledita nam Estonija (26,9) in Ciper (21,1), medtem ko npr. Italija v tem oziru dosega le številko 7,2.

Podjetja so svoje projekte prijavljala na 11 razpisanih tematik (več). Kot je razvidno iz spodnjega diagrama, je bilo največ prijav (885) oddanih na temo »Open Disruptive Innovation Scheme«, ki je usmerjena v inovacije na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Ob upoštevanju razpoložljivih sredstev in števila oddanih prijav, bo dejansko odobrenih za sofinanciranje največ 6,2 % vseh projektov. Največjo možno stopnjo uspešnosti po področjih povzema spodnja tabela.

Področje

Število prijav

Maksimalno število sofinanciranih projektov glede na razpoložljiva sredstva

Maksimalna stopnja uspešnosti

Biomarkers / Diagnostic devices

213

44

20,7%

Transport

229

24

10,5%

Urban critical infrastructures

42

4

9,5%

Low carbon energy systems

372

22

5,9%

Food production

129

6

4,7%

Nanotech

305

14

4,6%

Eco-innovation / Raw material

241

11

4,6%

Blue growth

49

2

4,1%

Space

128

5

3,9%

Open disruptive innovation

885

30

3,4%

Biotech

73

2

2,7%

SKUPAJ

2666

164

6,2%

Vir: EASME (diagram), lastni izračuni

V ocenjevanje prijav je bilo vključenih več kot 500 mednarodnih ocenjevalcev. Prijavitelji bodo o izidu ocenjevanja prijav verjetno obveščeni še v mesecu juliju, najkasneje pa v prvi polovici meseca avgusta.

Prijavitelji, ki so prvi prijavni rok zamudili, že lahko oddajo prijavo na drugi rok, ki poteče 24. septembra. Tretji prijavni rok se zaključi 17. decembra 2014.

Več informacij o programu lahko najdete na povezavi: http://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/horizon-2020/innovation-in-sme.

Nazaj