Slovenska MSP odposlanka na srečanju mreže evropskih odposlancev za mala in srednja podjetja v Parizu

Slovenska MSP odposlanka na srečanju mreže evropskih odposlancev za mala in srednja podjetja v Parizu

Slovenska MSP odposlanka na srečanju mreže evropskih odposlancev za mala in srednja podjetja v Parizu

24. 03. 2015

V času med 19. in 20. marcem je v Parizu potekalo srečanje mreže evropskih MSP odposlancev, ki sta se ga udeležili slovenska MSP odposlanka, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo dr. Sabina Koleša ter njena namestnica, vodja Sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnologije v javni agenciji SPIRIT Tatjana Dokl.

V času med 19. in 20. marcem je v Parizu potekalo srečanje mreže evropskih MSP odposlancev, ki sta se ga udeležili slovenska MSP odposlanka, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo dr. Sabina Koleša ter njena namestnica, vodja Sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnologije v javni agenciji SPIRIT Tatjana Dokl.

Prvi dan je organizirana predstavitev BPI France (Banque Publique d'Investissement), kjer so predstavniki BPI udeležencem predstavili ukrepe, namenjene financiranju podjetij, v nadaljevanju pa je sledila razprava s predstavniki BPI in podjetji, ki so storitve BPI koristili.

Uradni del srečanja odposlancev se je pričel 20. 3. z nagovorom Emmanuela Macrona, francoskega ministra za gospodarstvo, industrijo in digitalizacijo.

Tokratna ključna tema srečanja MSP odposlancev je bil test presoje vplivov zakonodaje na gospodarstvo, t.i. MSP-test. Večina (82 %) držav članic EU je MSP-test že uvedla, preostale države pa njegovo uvedbo načrtujejo najkasneje v letu 2016. Slovenija uvedbo MSP-testa kot obveznega elementa vsakega novega predpisa načrtuje v letu 2016, že sedaj pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (predvsem v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico in Trgovinsko zbornico) presoja potencialne vplive zakonodaje na gospodarstvo.

Na srečanju je Evropska komisija odposlancem predstavila zaključke anketiranja podjetij v zvezi s prednostnimi nalogami iz Akta za mala podjetja 2.0 ter kot prednostna področja predlagala odpravo administrativnih ovir, izboljšanje dostopa do virov financiranja, dostop do trgov ter poudarek na inovativnosti, znanju in kompetencah.

Generalni direktor DG Enterprise and Industry pri Evropski komisiji Daniel Calleja je predstavil prve izkušnje in rezultate izvajanja programa COSME, kjer je izkazan interes držav članic predvsem za dolžniške vire financiranja. GD Calleja je udeležencem srečanja zagotovil, da politika MPS in princip »najprej pomisli na male« ostajata prednostna v okviru EU.

Nazaj