Skupaj do novih priložnosti in novih delovnih mest

Skupaj do novih priložnosti in novih delovnih mest

Skupaj do novih priložnosti in novih delovnih mest

20. 07. 2009

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije vabi tuje investitorje k oddaji investicijskih projektov za dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije v Sloveniji.

Če skupaj s tujimi investitorji načrtujete novo proizvodnjo, strateške storitve ali R&D dejavnost, njeno širitev, diverzifikacijo proizvodov ali bistveno spremembo proizvodnega procesa, imate priložnost črpanja nepovratnih finančnih sredstev Republike Slovenije.

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije vabi tuje investitorje k oddaji investicijskih projektov za dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije v Sloveniji.

Prejemniki spodbud so slovenska podjetja, v katerih imajo tuji investitorji neposredno najmanj 10 % delež.

Rok za oddajo ponudb: 4.9.2009

Za več informacij o razpisu najdete na podjetniškem portalu ali na portalu InvestSlovenia. Kontakna oseba razpisa je g. Matej Skočir (matej.skocir@japti.si, tel: 01 58 91 889) ali vodja razpisa mag. Simona Novak (simona.novak@japti.si, tel: 01 53 09 805).

Nazaj