SID podjetjem ponuja nova ugodna posojila

SID podjetjem ponuja nova ugodna posojila

SID podjetjem ponuja nova ugodna posojila

04. 03. 2016

Slovenska izvozna in razvojna banka SID s februarjem slovenskim podjetjem ponuja pet novih oziroma spremenjenih programov financiranja. Gre za posojila z daljšimi ročnostmi in nižjimi obrestnimi merami od tržnih, kar pomeni, da imajo status državne pomoči oziroma pomoči "de minimis".

Slovenska izvozna in razvojna banka SID s februarjem slovenskim podjetjem ponuja pet novih oziroma spremenjenih programov financiranja. Gre za posojila z daljšimi ročnostmi in nižjimi obrestnimi merami od tržnih, kar pomeni, da imajo status državne pomoči oziroma pomoči "de minimis".

Programe sta SID banka in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo razvila pri vzpostavitvi in delovanju posebnih posojilnih skladov za podjetja. Namenjeni so pokrivanju tržnih vrzeli na področju financiranja gospodarstva.

S pridobivanjem posojil imajo še vedno največje težave mala in srednje velika podjetja, zato jim je banka namenila štiri programe.

Iz posojilnega sklada za mala in srednja podjetja lahko tako pridobijo posojila v vrednosti od 30.000 do 10 milijonov evrov za financiranje obratnega kapitala, novih naložb in z njimi povezanega zaposlovanja ter raziskav, razvoja in inovacij.

Peti program je namenjen podjetjem vseh velikosti, in sicer za financiranje tehnološko-razvojnih projektov. Za te projekte lahko podjetja pridobijo posojila v vrednosti od 200.000 do 18,75 milijona evrov.

SID banka s temi krediti zagotavlja slovenskim podjetjem financiranje s primerljivimi pogoji, kot jih imajo konkurenčna podjetja v tujini, ter posledično ohranjanje in povečevanje njihove konkurenčnosti na mednarodnem trgu. S tem banka prispeva k dolgoročni in stabilni gospodarski rasti ter spodbuja krožno gospodarstvo in trajnostni razvoj Slovenije.

Vseh pet navedenih programov SID banka izvaja neposredno, vloge za posojila pa morajo podjetja oddati prek spletnega obrazca, ki je dostopen na spletni strani banke.

Nazaj