SID banka s posojili za tehnološko-razvojne projekte

SID banka s posojili za tehnološko-razvojne projekte

SID banka s posojili za tehnološko-razvojne projekte

02. 04. 2015

SID banka je prejšnji teden objavila novi kreditni liniji za razvoj malih in srednje velikih podjetij ter tehnološko-razvojne projekte. V okviru prve posojilne linije je podjetjem na voljo 83,3 milijona evrov, v okviru druge pa 55 milijonov evrov.

Za tehnološke projekte v podjetjih, tudi start-upih, bo na voljo za 55 milijonov evrov posojil.

SID banka je prejšnji teden objavila novi kreditni liniji za razvoj malih in srednje velikih podjetij ter tehnološko-razvojne projekte. V okviru prve posojilne linije je podjetjem na voljo 83,3 milijona evrov, v okviru druge pa 55 milijonov evrov. Več

Kreditiranje tehnoloških podjetij

Posojilna linija v višini 55 milijonov evrov pa je namenjena financiranju tehnološko-razvojnih projektov malih in srednje velikih podjetij ter velikih podjetij. Podjetja bodo s temi krediti lahko financirala industrijske raziskave, eksperimentalni razvoj, začetne naložbe ali naložbe v okviru nove gospodarske dejavnosti, ki bodo nastale kot posledica raziskovalno-razvojne dejavnosti podjetja, zlasti naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva.

Financirati bo mogoče izdatke za investicije v instrumente in opremo, material ter svetovalne in druge storitve, uporabljene v raziskovalno-razvojnih projektih podjetja, režijske stroške, ki nastanejo zaradi izvajanja teh projektov, ter pogodbene raziskave.

Z ukrepom se želi spodbuditi tudi vlaganja v znanje (know-how, licenčna dovoljenja) ter delo zaposlenih na raziskovalno-razvojnih projektih. V okviru te posojilne linije bodo na voljo posojila v vrednosti od 200.000 evrov do 18,75 milijona evrov z ročnostjo od dveh do devet let s spremenljivo obrestno mero in z do dveletnim moratorijem na odplačilo glavnice.

Krediti za mala in srednja podjetja

Kreditna linija v višini 83,3 milijona evrov je namenjena financiranju naložb in zaposlovanja malih in srednje velikih podjetij, in sicer za naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki povečujejo zmogljivosti v podjetju, povečujejo raznovrstnost proizvodnje (novi ali bistveno nadgrajeni proizvodi) ali pomembno spreminjajo proizvodne procese.

S tem ukrepom se želi spodbuditi tudi zaposlovanje, saj bodo podjetja s krediti lahko financirala plače novo zaposlenih v okviru podprtega projekta. Na voljo bodo posojila v vrednosti od 100.000 evrov do pet milijonov evrov z ročnostjo od dveh do sedem let s spremenljivo obrestno mero in z do dveletnim moratorijem na odplačilo glavnice.

Nazaj