Semenski kapital še letos

Semenski kapital še letos

Semenski kapital še letos

08. 04. 2014

Slovenski podjetniški sklad bo še letos med start upe v semenski fazi razvoja razdelil pet milijonov evrov.

Slovenski podjetniški sklad bo še letos med start upe v semenski fazi razvoja razdelil pet milijonov evrov.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) razvija nov produkt, semenski kapital za zagon inovativnih podjetij v semenski fazi razvoja. Tudi v ta namen bodo razpisne kvote povečali za 60 odstotkov, in sicer bo tako podjetnikom namesto 73 milijonov evrov na voljo 115 milijonov evrov finančnih spodbud. S tem predvidevajo, da bodo podprli 865 podjetij in spodbudili vsaj 186 milijonov evrov investicij.

Povečanje prvotno načrtovanih razpisnih sredstev je posledica predvsem izrednega povpraševanja podjetnikov po finančnih sredstvih sklada, kar še vedno kaže na neaktivno oziroma premalo aktivno vlogo bančnega sektorja pri financiranju gospodarstva. Zato Slovenski podjetniški sklad obljublja bolj ugodne vire financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Tako bo denimo podjetjem, ki bodo uspešno kandidirala na razpisu za Garancije za tehnološko inovativne projekte na voljo kredit po izredno ugodni obrestni meri, kar pomeni 6-mesečni EURIBOR + 0,0 % pribitka.

Za spodbujanje podjetij v semenski fazi razvoja bo letos razpisanih pet milijonov evrov, o podrobnejših informacijah o kriterijih pridobivanja teh sredstev pa je še prezgodaj govoriti, saj produkt na skladu še razvijajo.

Nazaj