Sektorska analiza slovenskega gospodarstva in konkurenčne prednosti Slovenije

Sektorska analiza slovenskega gospodarstva in konkurenčne prednosti Slovenije

Sektorska analiza slovenskega gospodarstva in konkurenčne prednosti Slovenije

24. 12. 2009

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je v sodelovanju z Ljubljanskim Inštitutom za ekonomska raziskovanja (IER) izvedla sektorsko analizo slovenskega gospodarstva za privabljanje tujih neposrednih investicij.

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je v sodelovanju z Ljubljanskim Inštitutom za ekonomska raziskovanja (IER) izvedla sektorsko analizo slovenskega gospodarstva za privabljanje tujih neposrednih investicij in definiranje bistvenih konkurenčnih prednosti Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije.

Določitev prioritet na področju spodbujanja tujih neposrednih investicij (TNI) je smiselna zaradi racionalizacije trženja Slovenije kot lokacije za TNI ter čim boljšo izkoriščenost razvojnih potencialov Slovenije in njenih regij. Določitev ciljnih sektorjev/tehnologij bo tudi ena od vsebinskih osnov za določitev programa Vlade RS za spodbujanja tujih neposrednih investicij za obdobje 2010-2014.

Več informacij o raziskavi in besedilo celotne analize najdete na SPLETNI STRANI: http://www.japti.si/index.php?t=news&id=294&l=sl.

 

Nazaj