Se znate predstaviti tujim trgom?

Se znate predstaviti tujim trgom?

Se znate predstaviti tujim trgom?

19. 11. 2014

SPIRIT Slovenija pri navezovanju stikov in iskanju poslov na tujih trgih organizira izhodne in vhodne gospodarske delegacije, predstavitve podjetij na mednarodnih sejmih v tujini in spodbuja delovanje slovenskih poslovnih klubov v tujini.

Predstavljajte si: ste na novi poti, ustanovili ste podjetje, imate zanimiv izdelek, veste, da bi bil zanimiv tudi zunaj meja naše države. Kako pa se predstaviti tujemu trgu, kje dobiti odgovore na številna vprašanja, na koga se obrniti, kako se lotiti..?

SPIRIT Slovenija, javna agencija spodbuja internacionalizacijo poslovanja slovenskih podjetij. Za lažjo predstavitev vašega podjetja na tujih trgih organizira izhodne in vhodne gospodarske delegacije, predstavitve podjetij na mednarodnih sejmih v tujini in spodbuja delovanje slovenskih poslovnih klubov v tujini, ki vam pomagajo pri navezovanju stikov in iskanju poslov na tujih trgih.

Gospodarske delegacije

Gospodarske delegacije predstavljajo eno izmed oblik spodbujanja mednarodnega poslovanja podjetij. SPIRIT Slovenija organizira gospodarske delegacije in b2b sestanke slovenskih podjetij s podjetji na tujih trgih in jim na ta način znižuje stroške raziskovanja in pridobivanja informacij o tujih trgih. Zakaj se podjetja odločijo za udeležbo v poslovnih delegacijah? Predvsem zato, da pridobijo informacije o poslovanju v državi, konkretne poslovne kontakte, nove posle pa tudi zato, da utrjujejo že obstoječe posle v konkretni državi.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je letos organizirala vrsto izhodnih in vhodnih gospodarskih delegacij, med drugim v Burkino Faso, Francijo, Rusko federacijo, v sodelovanju z ACS v tovarni Fiat v Italiji in Avtovaz v Rusiji, jeseni je potekal tudi slovenskih dobaviteljev v podjetju Kia na Slovaškem, pred približno dvema mesecema se je v Sloveniji mudila japonska gospodarska delegacija, če jih naštejemo le nekaj. Letos je v delegacijah sodelovalo prek 300 slovenskih in 8.000 tujih podjetij.

Zakaj na sejme v tujino?

Nastopi podjetij na sejmih v tujini podjetjem omogočajo dostop do potencialnih poslovnih partnerjev, novih informacij o tujih trgih in poslovnih priložnostih. Na sejmih se lahko izdelek ali inovacijo vpelje na trg, preveri novosti in tujo konkurenco.

SPIRIT Slovenija za slovenska podjetja organizira skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini, kjer skupini podjetij krije stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, vpisa v katalog in tehničnih priključkov. Letos je SPIRIT Slovenija organiziral 13 skupinskih predstavitev na sejmih v tujini, kot so CeBIT s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij v Nemčiji, AERO – sejem letalstva v Nemčiji, SIAL – sejem s področja prehrambene industrije v Parizu, eCarTEc in Automotive Engineering Exposition – sejma s področja avtomobilske industrije v Nemčiji in na Japonskem itd. Seznam sejmov za leto 2015, na katera se bodo podjetja lahko prijavila, bo pripravljen na podlagi izraženega interesa slovenskih podjetij in objavljen predvidoma do konca leta na spletnem naslovu: www.izvoznookno.si.

Podjetja pa se lahko prijavijo tudi na javni razpis javne agencije SPIRIT Slovenija za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, prek katerega podjetjem sofinancira najem in ureditev razstavnega prostora.

Slovenski poslovni klubi

Poznate poslovne klube? Slovenski poslovni klubi delujejo na posameznih tujih trgih in v svoji mreži združujejo slovenska in tuja podjetja. Odlično poznajo lokalno poslovno okolje, specifike poslovanja, običaje, imajo razvejano mrežo kontaktov in poznanstev. To so glavni razlogi, zaradi katerih se v slovenskih poslovnih klubih generira ogromno znanja, izkušenj in informacij o poslovanju na posameznem trgu. Mreža poslovnih klubov slovenskim podjetjem nudi konkretne informacije in pomoč pri poslovanju na tujem trgu. Največkrat podjetjem posredujejo specifične informacije o poslovanju na trgu, možnostih ustanovitve podjetja in svetujejo oz. pomagajo pri iskanju poslovnih partnerjev. Z namenom mreženja in povezovanja slovenskih in tujih (lokalnih) podjetij, slovenski poslovni klubi organizirajo tudi vrsto poslovnih dogodkov, od seminarjev, delavnic, do pogovorov o aktualnih poslovnih temah. Na dogodkih so prisotna slovenska in tuja (lokalna) podjetja ter predstavniki relevantnih institucij, ki so pomembni za lažje poslovanje na tujem trgu. Promocijo slovenskega gospodarstva izvajajo slovenski poslovni klubi tudi na pomembnejših sejmih in ostalih dogodkih, kjer predstavljajo slovensko gospodarstvo in podjetja tuji poslovni javnosti.

Na javni agenciji SPIRIT Slovenija želimo znanje in informacije, ki so na voljo v slovenskih poslovnih klubih, približati slovenskim podjetjem, ki želijo vstopiti oz. širiti poslovanje na tujih trgih, zato že nekaj let sofinanciramo njihove aktivnosti, ki pospešujejo mednarodno poslovanje slovenskih podjetij. Informacije o dogajanju na tujih trgih in dogodkih, ki jih organizirajo slovenski poslovni klubi se redno objavljajo na spletnem portalu za slovenske izvoznike www.izvoznookno.si.

Več informacij o gospodarskih delegacijah, sejmih, slovenskih poslovnih klubih v tujini in ostalih storitvah javne agencije SPIRIT Slovenija s področja internacionalizacije je na voljo na spletnem portalu: www.izvoznookno.si.

Nazaj