Še vedno na voljo sredstva za študije izvedljivosti inovativnih projektov malih in srednjih podjetij

Še vedno na voljo sredstva za študije izvedljivosti inovativnih projektov malih in srednjih podjetij

Še vedno na voljo sredstva za študije izvedljivosti inovativnih projektov malih in srednjih podjetij

03. 04. 2017

Javna agencija SPIRIT Slovenija obvešča potencialne prijavitelje, da je za 2. odpiranje vlog v okviru Javnega razpisa »Dopolnjevanje SME instrumenta - Faza 1« na voljo 210.000 EUR sredstev. Rok za prijavo na 2. rok je 15. 5. 2017.

Vir in informacije: Javna agencija SPIRIT Slovenija, 2. 3. 2017, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija obvešča potencialne prijavitelje, da je za 2. odpiranje vlog v okviru Javnega razpisa »Dopolnjevanje SME instrumenta - Faza 1« na voljo 210.000 EUR sredstev. Rok za prijavo na 2. rok je 15. 5. 2017.

Omenjeni razpis je agencija objavila 9. decembra 2016. V okviru javnega razpisa bo sofinancirana izdelava vsaj 30 študij izvedljivosti za inovativne projekte malih in srednjih podjetij (MSP), ki so po predložitvi predloga na prvo fazo SME Instrumenta Obzorje 2020 s strani Evropske komisije prejeli certifikat odličnosti, t. i. »Seal of Exellence«, a zaradi porabe razpoložljivih sredstev niso prišli v izbor za sofinanciranje. Poleg navedenega pa se morajo projekti uvrščati tudi v eno od prednostnih področij uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (razen v področje trajnostnega turizma).

Javni razpis bo prispeval k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg ter krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega uveljavljanja na obstoječih kot tudi novih evropskih in globalnih trgih. MSP-jem bo omogočil pripravo kakovostnejših prijav na drugo fazo SME Instrumenta Obzorje 2020, kot tudi lažji dostop do drugih virov financiranja.

Več o javnem razpisu

Nazaj