Še nekaj dni za prijavo v program Master of Start:ups

Še nekaj dni za prijavo v program Master of Start:ups

Še nekaj dni za prijavo v program Master of Start:ups

24. 10. 2013

Modularno zasnovan program, poleg jasne predstavitve teoretičnih okvirov, udeležencem ponuja predvsem praktično delo na razvoju njihove poslovne ideje. Program je subvencioniran, zato je udeležba brezplačna.

Modularno zasnovan program, poleg jasne predstavitve teoretičnih okvirov, udeležencem ponuja predvsem praktično delo na razvoju njihove poslovne ideje. Program je subvencioniran, zato je udeležba brezplačna.

Intenzivni podjetniški pettedenski program Master of Start:ups, ki zajema celoten spekter najsodobnejših znanj s področja gradnje start-up podjetij po t.i. »The Lean Start-up« in »Business Model Generation« metodologijah, se bo pričel že 13. novembra 2013. Podjetniške skupine, podjetniki in posamezniki z inovativno podjetniško idejo lahko svojo prijavo oddajo le še do 28. oktobra 2013.

Program traja pet tednov, v katerih se predela deset vsebinskih zaokroženih modulov: podjetnik ter vitko in agilno podjetje; problemi, tip trga in tip podjetja; odkrivanje strank; minimalno sprejemljiv produkt; pivot; dizajn, uporabniška izkušnja in marketing; sodobne metode managementa podjetij; inovacijsko kalkuliranje; financiranje podjetja in investicija; poslovni model in kanvas.

Vsako sredo bo potekala večurna intenzivna delavnica, ki vključuje teoretični okvir, praktične primere in nato konkretno delo na razvoju poslovne ideje. Ob zaključku vsake delavnice, bodo udeleženci dobili domače zadolžitve, rezultate pa predstavili na naslednji delavnici.

Izobraževalni program Master of Start:ups je namenjen vsem inovativnim podjetjem, ki imajo globalne ambicije in želijo graditi svoja start-up podjetja po najnovejših metodologijah. Intenzivne delavnice zahtevajo zavezo k realizaciji ideje in aktivno sodelovanje ekipe na razvoju, kar prinese hiter in izjemen napredek podjetja zgolj v nekaj mesecih.

Prednosti programa:

  • Orodja so enostavno in jasno predstavljena, tako podjetniška predznanja niso potrebna.
  • Program je namenjen vsem na znanju temelječim podjetjem, ne zgolj »silicon valley IT« tipu.
  • Vsebinski sklopi zajemajo celostni pregled metodologij, tako klasičnih, kot sodobnih.
  • Sodelovanje v programu omogoča koriščenje celotnega spektra vsebin nacionalnega ekosistema.
  • Vključenim v program pomagamo tudi do subvencij (P2) in drugih virov financiranja.
  • V sodelovanju s programom Go:Global Slovenia udeleženci v programu pridobijo tudi mentorja.
  • Vključeni v program, bodo imeli na voljo trimesečno uporabo Start:up Geek House Co-working prostorov popolnoma brezplačno.
  • Program je subvencioniran.

Program je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, z znanjem z visoko dodano vrednostjo, ki želijo pridobiti celostno znanje s področja sodobnih metodologij gradnje podjetja. Obvezna je udeležba na vsaj 80 % predavanjih ter aktivno tedensko delo in 100 % zaveza podjetnika k realizaciji podjetniške ideje.

Program izvajajo podjetniški svetovalci in strokovnjaki, ki imajo večletne izkušnje s svetovanjem pri razvoju start-up podjetij. Z udeleženci bodo aktivno razvijali podjetniške ideje Blaž Kos, Urban Lapajne, Matej Rus in Barbara Podlesnik. Na vsakem modulu bodo prisotni tudi gostje, uspešni podjetniki ali strokovnjaki, ki imajo poglobljeno znanje iz vsebine posameznega modula.

V program Master of Start:ups bo zaradi kakovosti dela sprejetih omejeno število podjetniških ekip. Organizatorji si pridržujejo pravico, da na podlagi oddane prijavnice sami izberejo najbolj primerna podjetja za vključitev v program. Rok za prijavo je 28. 10. 2013! Podrobnosti programa in prijavni obrazec najdete na spletni strani Start:up Geek House.

Master of Start:ups poteka v okviru programa Start:up Geek House, ki ga izvajajo člani Iniciative Start:up Slovenija. Skozi program člani uresničujejo začrtane ukrepe iz strateškega dokumenta za podjetniški preboj Slovenije - Start:up Manifesta. Podjetja vključena v izvajanje programa v tekočem in naslednjem letu lahko pridobijo brezplačne storitve preko INO projekta oziroma programa univerzitetnega inkubatorja, ki ju sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javna agencija SPIRIT Slovenija.

Dodatne informacije:

Nazaj