Še nekaj dni za oddajo vlog na Javni poziv »Varovanje inovacijskega potenciala«

Še nekaj dni za oddajo vlog na Javni poziv »Varovanje inovacijskega potenciala«

Še nekaj dni za oddajo vlog na Javni poziv »Varovanje inovacijskega potenciala«

24. 05. 2022

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 30. septembra 2021 objavila Javni poziv »Varovanje inovacijskega potenciala«. Rok za prijavo na 2. rok je 31. 5. 2022, do 13.00 ure.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 30. septembra 2021 objavila Javni poziv »Varovanje inovacijskega potenciala«. Rok za prijavo na 2. rok je 31. 5. 2022, do 13.00 ure.

Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala - dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi na ta javni poziv, na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja v obdobju upravičenosti stroškov. Raziskovalec bo moral biti zaposlen za polni delovni čas in biti 100 % angažiran na raziskovalno razvojnem delu za razvoj novih ali znatno izboljšanih proizvodov, storitev in/ali procesov prijavitelja. Raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost prijavitelja se uvršča v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije - S4 in prispeva tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu.

Namen javnega poziva je varovanje inovacijskega potenciala podjetij, ki je ogrožen zaradi krize v gospodarstvu, ki jo je povzročila pandemija COVID-19.

Cilj javnega poziva je ohranjanje raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti v podjetjih, ki prispeva tudi k digitalnemu in zelenemu gospodarstvu.

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo 2. roka tega javnega poziva, znaša 3.500.000,00 EUR.

Spletna aplikacija javnega poziva za pripravo in oddajo vlog na 2. rok je odprta do 31. 5. 2022, do 13.00 ure (CET - Central European Time).

Spletna aplikacija javnega poziva je dostopna vsakemu registriranemu uporabniku spletnega portala agencije (Moj SPIRIT), ki ima na portalu urejene pravice za pripravo in oddajo vloge za izbrano podjetje. 

Za podrobnejše informacije glejte javni poziv, pozivno dokumentacijo, objavljene odgovore na vprašanja ali pišite na jpvip@spiritslovenia.si.

Pozivna dokumentacija je objavljena spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si.

Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Nazaj