Še na voljo sredstva za spodbujanje tujih neposrednih investicij

Še na voljo sredstva za spodbujanje tujih neposrednih investicij

Še na voljo sredstva za spodbujanje tujih neposrednih investicij

02. 06. 2011

Naslednji rok za prijavo projektov na javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v RS v letih 2010 in 2011 je 7. junij ob 12. uri.

Naslednji rok za prijavo projektov na javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v RS v letih 2010 in 2011 je 7. junij ob 12. uri. Od skupno osem milijonov evrov razpisnih sredstev za letošnje leto jih je na voljo še okoli 3,38 milijona evrov.

Letos je bilo odobrenih že 11 projektov v skupni vrednosti investicij 31,73 milijona evrov. Projekti predvidevajo odprtje 324 novih delovnih mest najkasneje v treh letih po zaključku investicije, vrednost dodeljenih spodbud pa znaša 4,62 milijona evrov.

Največ projektov je v razvojno raziskovalni dejavnosti, in sicer pet, štirje projekti so v predelovalni dejavnosti in dva v storitveni. Geografsko so trije projekti locirani v pomurski in trije v osrednjeslovenski regiji, dva v gorenjski, po eden pa v podravski, goriški in obalno-kraški regiji.

Od 11 odobrenih projektov so podjetja za štiri projekte že črpala sredstva, trije projekti pa so trenutno v postopku črpanja. Skupno je vseh sedem podjetij že ustvarilo tudi 73 novih delovnih mest, največ v goriški regiji.

Lani je bilo sicer odobrenih 10 projektov, za katere je vlada namenila 4,86 milijona evrov. V okviru 32,49 milijona evrov investicij je bilo obljubljeno odprtje 385 novih delovnih mest.

Poleg junijskega roka za prispetje projektov je v letu 2011 predviden še en, zadnji rok, in sicer devetega septembra.

Nazaj