Še eno odpiranje vlog za EU-marjetico

Še eno odpiranje vlog za EU-marjetico

Še eno odpiranje vlog za EU-marjetico

03. 08. 2015

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dodalo še eno odpiranje za vloge na javni razpis za sofinanciranje uvajanja in implementacije znaka za okolje EU - EU marjetice.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dodalo še eno odpiranje za vloge na javni razpis za sofinanciranje uvajanja in implementacije znaka za okolje EU - EU marjetice.

Zadnje odpiranje v okviru tega razpisa bo 4. 9. 2015, vloge pa morajo biti oddane na ministrstvu dva dneva pred odpiranjem, torej 2. 9. 2015.

Ministrstvo s tem javnim razpisom spodbuja uvajanje ekološkega managementa in ekoloških standardov v turistično nastanitvenih objektih.

Javni razpis je objavljen na spletni strani ministrstva.

Nazaj