Še eno javno povabilo delodajalcem - Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči

Še eno javno povabilo delodajalcem - Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči

Še eno javno povabilo delodajalcem - Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči

24. 07. 2012

Povabilo je odprto do porabe sredstev, vendar najdlje do 15. 11. 2012, na voljo je 2 milijona EUR sredstev.

Zavod je na spletni strani objavil novo javno povabilo, na katerem delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki prejemajo denarno socialno pomoč pri centrih za socialno delo.

Javno povabilo se izvaja v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči. Za obdobje 2012–2013 je na voljo 2 milijona EUR iz proračuna RS. Predvidenih je okvirno 440 subvencioniranih zaposlitev.

Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 15. 11. 2012. Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki ustrezajo ciljnim skupinam javnega povabila.

Subvencija za zaposlitev s polnim delovnim časom znaša 4.500 EUR. Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto.

Več informacij na spletni strani Zavoda

Nazaj