Samo še danes je čas za oddajo predlogov podjetij za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016

Samo še danes je čas za oddajo predlogov podjetij za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016

Samo še danes je čas za oddajo predlogov podjetij za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016

11. 09. 2015

SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi vsa podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde oz. druga interesna gospodarska združenja, da nam sporočite svoj interes oz. interes vaših članov za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016.

SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi vsa podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde oz. druga interesna gospodarska združenja, da nam sporočite svoj interes oz. interes vaših članov za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016.

Predlog lahko posredujejo:

  • posamezno podjetje iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu,
  • podjetje, ki zastopa skupino vsaj treh podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu,
  • zbornice, panožna združenja, sekcije, grozdi oz. druga interesna gospodarska združenja, ki zastopajo skupino vsaj treh podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu.

Predloge (Word, PDF) nam pošljite v skenirani obliki na elektronski naslov: sejmi2016@spiritslovenia.si. Rok za oddajo predlogov je petek, 11. septembra 2015.

Obrazec mora vsebovati naslednje elemente:

  • ime in podatke predlagatelja,
  • podatke o sejmu (ime, vsebinsko področje sejma, kraj in termin sejma, podatke o organizatorju sejma),
  • predvideno velikost razstavnega prostora,
  • poslovno utemeljenost nastopa na sejmu (cilje, pričakovane rezultate nastopa, aktivnosti v času priprav na sejem in v času sejma).

V primeru, da predlog posreduje podjetje oz. institucija, ki zastopa skupino podjetij, mora predlogu priložiti izpolnjene obrazce vsakega posameznega podjetja, ki je vključeno v skupino. Pri iskanju informacij o sejmih si lahko pomagate z bazami sejmov (Auma in ExpoDataBase).

Pri pripravi končnega programa sejmov bo Programski odbor za sestavo predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini upošteval le predloge, ki bodo posredovani na priloženem obrazcu, izpolnjenem v celoti. Programski odbor bo upošteval le predloge za nastope na tistih sejmih, ki imajo mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen. Programski odbor bo sestavil program sejmov tako, da bo zagotovljena heterogena zastopanost gospodarskih panog. Pred objavo končnega programa sejmov bo SPIRIT Slovenija, javna agencija preveril razpoložljivost razstavnega prostora in izvedljivost posameznega sejma. Posamezni predlagatelj lahko na tem vabilu sodeluje z več predlogi za sejme.

Izražen interes bo podlaga za pripravo programa SPIRIT Slovenija, javna agencija za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016. Po sprejetem programu bodo vabila in prijavna gradiva za udeležbo na posameznem sejmu objavljena na naših spletnih straneh.

Elektronski dokumenti:

Nazaj