S programom Zaposli.me 6 do 200 dodatnih zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih

S programom Zaposli.me 6 do 200 dodatnih zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih

S programom Zaposli.me 6 do 200 dodatnih zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih

28. 08. 2014

Zavod RS za zaposlovanje je 14. 8. 2014 objavil novo javno povabilo »Zaposli.me 6«, namenjeno zaposlovanju težje zaposljivih brezposelnih.

Zavod RS za zaposlovanje je 14. 8. 2014 objavil novo javno povabilo »Zaposli.me 6«, namenjeno zaposlovanju težje zaposljivih brezposelnih.

S pomočjo programa »Zaposli.me 6« bodo zaposlili dodatnih 200 brezposelnih oseb, od tega 55 % žensk.

Cilj javnega povabila je, da bodo delodajalci, ki bodo prejeli subvencijo v višini 5.000 evrov oz. sorazmerno manj za zaposlitev invalida, ohranili vsaj 30 % zaposlitev še leto dni po izteku subvencioniranja, brezposelni iz ciljne skupine pa si bodo, s ponovno vključitvijo v delovno okolje, povečali zaposlitvene možnosti.

Subvencijo bodo lahko pridobili delodajalci, ki izhajajo iz območij z visoko brezposelnostjo in bodo zaposlili dolgotrajno brezposelne osebe, starejše, mlajše, invalide, pripadnike etnične manjšine Romov itd.

Število subvencioniranih zaposlitev je odvisno od tega, na kateri sklop kandidira delodajalec oziroma od števila zaposlenih pri delodajalcu. Delodajalci v okviru sklopa A, ki zaposlujejo od 1 do 5 oseb, lahko pridobijo največ 2 subvencionirani zaposlitvi, tisti, ki zaposlujejo več oseb, pa lahko pridobijo največ 10 subvencioniranih zaposlitev. Delodajalci, ki kandidirajo v okviru sklopa B, bodo lahko s subvencijo zaposlili do 50 brezposelnih oseb.

Javno povabilo je odprto do 30. 9. 2014 za sklop A in do 28. 11.2014 za sklop B, zanj pa je na voljo 1 milijon evrov proračunskih sredstev.

Več o javnem povabilu

Nazaj