S pomočjo subvencij do več podjetnic

S pomočjo subvencij do več podjetnic

S pomočjo subvencij do več podjetnic

10. 08. 2017

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je lani začel izvajati program spodbujanja ženskega podjetništva, in sicer v obliki subvencije za samozaposlitev za brezposelne ženske s terciarno izobrazbo, ki so pridobile certifikat o zaključenem programu podjetniškega usposabljanja.

Vir in informacije: Glas gospodarstva, Julij-avgust 2017, www.gzs.si, Avtor: Andreja Šalamun

Po lanskem podjetniškem usposabljanju na Zavodu RS za zaposlovanje se je samozaposlilo kar 84 odstotkov udeleženk.

- 4. september 2017, od 9.00 do 13.00 - LJUBLJANA (Skupaj za udeleženke iz Ljubljane, Nove Gorice in Novega mesta) (v prostorih GZS, dvorana A, Dimičeva 13, Ljubljana, (parkirišče za udeleženke na dvorišču za stavbo GZS - na rampi pozvonite in poveste, da ste udeleženka izobraževanja)

- 5. september 2017, od 8.30 do 12.30 - CELJE (v prostorih Regionalne Gospodarske zbornice Celje, Ljubljanska cesta 14, Celje (ni posebnega parkirišča razen Parkirna hiša v bližini)

- 5. september 2017, ob 14.00 uri - MARIBOR (v prostorih Štajerske gospodarske zbornice Maribor - Ulica talcev 24, Maribor - prostori so v kletni etaži (parkirišče ob Dravi nasproti stavbe ali v Parkirni hiši City hotel)

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je lani začel izvajati program spodbujanja ženskega podjetništva, in sicer v obliki subvencije za samozaposlitev za brezposelne ženske s terciarno izobrazbo, ki so pridobile certifikat o zaključenem programu podjetniškega usposabljanja.

Lani je bilo v to usposabljanje vključenih 425 udeleženk, kar 359 oziroma 84 odstotkov pa se jih je po zaključku samozaposlilo in podpisalo pogodbo o dodelitvi subvencije za samozaposlitev.

V spomladanskem programu 253 brezposelnih žensk

Izvajanje programa nadaljujejo tudi letos. V spomladanski dvomesečni program usposabljanja je bilo vključenih 253 brezposelnih žensk, ki jim po končanem programu pripada pet tisoč evrov subvencije.

Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki jim bo pomagala začeti samostojno dejavnost in uresničiti poslovno idejo. Novih 250 kandidatk pa bo priložnost dobilo jeseni.

Kdo lahko uveljavlja subvencijo za samozaposlitev?

Ženske, ki so dosegle najmanj višjo strokovno izobrazbo, so pred vključitvijo v podjetniško usposabljanje najmanj tri mesece prijavljene med brezposelnimi, so prejele certifikat o uspešno zaključenem podjetniškem usposabljanju ter imajo zanimivo poslovno idejo, željo, pogoje in možnosti za samozaposlitev. Pomembno pa je tudi, da tiste, ki so subvencijo prejele, ohranijo samozaposlitev neprekinjeno najmanj dve leti.

V evidenci brezposelnih skoraj dvakrat več žensk kot moških

Program podjetniškega usposabljanja financira ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Javne agencije SPIRIT Slovenija. Sredstva za subvencije zagotavlja ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz slovenskega proračuna, izplačujejo pa jih na zavodu za zaposlovanje.

In zakaj je takšno povezovanje med državnimi ustanovami sploh potrebno? K partnerskemu sodelovanju v programu so pripomogle razmere na trgu dela, saj je v evidenci brezposelnih prijavljenih skoraj dvakrat več žensk z najmanj višješolsko izobrazbo kot moških. Na zavodu za zaposlovanje opažajo, da se ženske previdneje odločajo za samostojno poslovno pot kot moški. Vse to je pripeljalo do potrebe po zagotavljanju spodbude in podpore navedeni skupini žensk pri prepoznavanju priložnosti za samozaposlitev.

Na zavodu za zaposlovanje ocenjujejo, da je »kombiniran pristop pri spodbujanju samozaposlovanja, ki ponuja poglobljeno podjetniško usposabljanje, subvencijo kot finančno pomoč ter informacije o podpornem okolju v začetni fazi poslovanja, ustrezen in učinkovit«. Menijo, da udeleženkam različna znanja, ki jih pridobijo s poglobljenim usposabljanjem, koristijo pri ustanovitvi in zagonu lastnega podjetja. Prispevajo pa lahko tudi k temu, da novoustanovljena podjetja ne samo dolgoročno preživijo na trgu, temveč postanejo tudi podjetja s potencialom rasti.

250 kandidatk se bo jeseni lahko udeležilo programa podjetniškega usposabljanja. Kandidatke, ki prejmejo subvencijo, morajo ohraniti samozaposlitev neprekinjeno vsaj dve leti.

Nazaj