S Flikom lahko na spletu plačujete tudi proračunskim uporabnikom

S Flikom lahko na spletu plačujete tudi proračunskim uporabnikom

S Flikom lahko na spletu plačujete tudi proračunskim uporabnikom

08. 04. 2024

Objavljeno: Ministrstvo za finance, Uprava RS za javna plačila, 14. 3. 2024, www.gov.si

V sistem Flik se je vključila tudi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP), kar pomeni, da lahko stranke odslej na spletu s Flikom plačujejo e-storitve proračunskih uporabnikov, med katerimi so tudi upravne enote, fakultete in knjižnice.

Flik je sodoben in preprost način plačil in nakazil med komitenti različnih bank v Sloveniji, ki je uporabnikom že dobro poznan.

Sprva je bil namenjen izvajanju enostavnih in takojšnjih plačil med strankami različnih slovenskih bank, sedaj pa omogoča tudi plačila na prodajnih mestih in na spletu.

Odslej je s storitvijo Flik tako omogočeno tudi plačevanje e-storitev proračunskih uporabnikov. Uporabniki sistema e-plačil UJP lahko s storitvijo Flik enostavno plačajo davke, sodne takse ali članarino za knjižnico. Na spletni strani UJP lahko uporabniki najdejo celoten nabor proračunskih uporabnikov, katerih storitve lahko na spletu plačajo s pomočjo Flika.

Prednosti Flika

Sistem Flik omogoča zelo dobro uporabniško izkušnjo. Nudi hitro in zanesljivo plačevanje brez zamudnega vnašanja številk bančnega računa. Na podlagi podane telefonske številke ali elektronskega naslova plačnik v svojo Flik aplikacijo prejme zahtevek za plačilo, ki ga potrdi ali zavrne. S tem je postopek plačevanja zaključen, denar pa je v nekaj sekundah na računu prejemnika plačila.

Prednost Flika je, da je uporabnikom na voljo ves čas, saj ni vezan na delovni čas plačilnega prometa bank.

Kljub enostavnosti in hitrosti plačil je varnost vseskozi na prvem mestu. Plačevanje s Flikom je varno in izpolnjuje varnostne standarde Banke Slovenije in evropske direktive o plačilnih storitvah. Za varnost aplikacije Flik jamčijo slovenske banke.

Nazaj