S 1. 11. 2022 možna oddaja e-vlog za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov

S 1. 11. 2022 možna oddaja e-vlog za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov

S 1. 11. 2022 možna oddaja e-vlog za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov

28. 10. 2022

SPIRIT Slovenija je na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina vzpostavil spletno aplikacijo, preko katere bodo podjetja lahko oddala vlogo za dodelitev nepovratne pomoči za strošek nakupa električne energije in zemeljskega plina.

Vir in informacije: Javna agencija SPIRIT Slovenija, 28. 10. 2022, www.spiritslovenia.si

SPIRIT Slovenija je na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina vzpostavil spletno aplikacijo, preko katere bodo podjetja lahko oddala vlogo za dodelitev nepovratne pomoči za strošek nakupa električne energije in zemeljskega plina. Na voljo je 80 milijonov evrov in tri vrste pomoči - enostavna, posebna in pomoč za energetsko intenzivna podjetja. Spletna aplikacija za pripravo in oddajo elektronskih vlog bo aktivna od 1. novembra 2022, od 12. ure dalje ter vse do 15. novembra 2022, do 12. ure, ko se zapre in oddaja vlog ne bo več možna. Vzpostavljen bo tudi podporni klicni center za tehnično pomoč pri registraciji in prijavi v aplikacijo, izpolnjevanju e-vloge ter pomoč pri podpisovanju dokumentov.

Vlada RS je z Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP - Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022) določila začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva. 

Kdo so upravičenci?

Upravičenci do pomoči po tem zakonu so pravne ali fizične osebe ali gospodarsko interesna združenja, ki so organizirani v skladu z zakonom in so bili registrirani v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021 ter izpolnjujejo vse pogoje iz 3. člena zakona. Izvzeti so upravičenci, ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti in zoper katere je začet stečajni postopek ali postopek likvidacije, pa tudi tisti, ki so ceno svojih izdelkov ali storitev zaradi povišanja cen energentov dvignili za več kot desetino ter nekateri drugi, navedeni v zakonu. Med upravičence ne sodijo tudi subjekti, ki imajo registrirano glavno dejavnost v skupini K po standardni klasifikaciji dejavnosti (dejavnosti finančnih storitev, zavarovanja in pozavarovanja ter pokojninskih skladov) ter če zanje veljajo EU sankcije zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Kakšne vrste in višine pomoči ponuja zakon?

Za podjetja, ki so utrpela škodo zaradi povišanih cen zemeljskega plina in elektrike so predvidene tri vrste pomoči:

  • enostavna pomoč, pri kateri je  najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 500.000 evrov (oziroma 62.000 eurov na podjetje, dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, in 75.000 eurov na podjetje, dejavno v sektorjih ribištva in akvakulture);
  • posebna pomoč, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 2 milijona evrov;
  • pomoč za energetsko intenzivna podjetja, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 25 milijonov evrov oziroma 50 milijonov evrov, če gre za upravičenca, ki je glede na oznako NACE dejaven v sektorjih ali podsektorjih, ki jih določa zakon.

Upravičeni stroški in višina financiranja

Upravičeni stroški so stroški nakupa elektrike in zemeljskega plina. Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči je od 1. junija 2022 do 31. decembra 2022. Pri enostavni pomoči se bo povrnilo do 50 odstotkov upravičenih stroškov,  pri posebni največ 30 odstotkov upravičenih stroškov, energetsko intenzivnim podjetjem pa največ 70 odstotkov upravičenih stroškov.

Možnost oddaje vloge

Prijavitelji bodo lahko oddali e-vlogo za dodelitev pomoči v aplikaciji JRP, ki jo upravlja SPIRIT Slovenija in bo objavljena na spletni strani agencije (https://www.spiritslovenia.si/razpis/392) ter bo dostopna od 31. 10. 2022 naprej. Dodajanje podjetij, priprava in oddaja elektronskih vlog pa bo možna s 1. 11. 2022, od 12. ure dalje ter vse do 15. 11. 2022, do 12. ure, ko se zapre, kar pomeni, da po tem roku pod nobenim pogojem ne bo možno več urejati ali oddajati vlog.

Aplikacija bo večinoma preko čarovnika in/ali s pomočjo podrobnih navodil vodila uporabnika po posameznih postopkih. Za tiste, ki se odločajo med enostavno ali posebno pomočjo, bo med vnosom mogoče primerjati zneske, do katerih bi bil upravičenec upravičen v primeru ene ali druge pomoči. Zakoniti zastopnik prijavitelja bo za podpis vloge po ZPGVCEP potreboval kvalificirano digitalno potrdilo.

Vzpostavljen podporni klicni center

Vzpostavljen bo tudi podporni klicni center za tehnično pomoč pri registraciji in prijavi v aplikacijo, izpolnjevanju e-vloge ter pomoč pri podpisovanju dokumentov. Na voljo bo med 2. in 15. 11. 2022, in sicer vsak delovnik od 9. do 17. ure in ob sobotah od 9. do 13. ure.  Telefonska številka klicnega centra in elektronski naslov za tehnična vprašanja bosta še pred odprtjem aplikacije objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija. Za vsebinska vprašanja bo še naprej na voljo e-mail naslov: energenti@spiritslovenia.si.

Izplačilo nepovratne pomoči

Za izplačilo nepovratne pomoči bo pomembno, da je vloga oddana v roku, torej  do 15. 11. 2022, do 12. ure, in da so k njej priložene vse potrebne izjave in dokazila ter da je vloga podpisana s kvalificiranim digitalnim pooblastilom zakonitega zastopnika. 

Podjetja bodo prejela pomoč v dveh izplačilnih obdobjih. Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 - september 2022 bodo sredstva izplačana do 31. 12. 2022, za upravičene stroške v obdobju oktober - december 2022 pa do 15. 3. 2023.

Več informacij in podrobna navodila za oddajo vloge so na tej povezavi.

Nazaj