Roadshow v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Celju

Roadshow v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Celju

Roadshow v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Celju

27. 08. 2014

Iniciativa Start:up Slovenija organizira vseslovenski roadshow oziroma predstavitvene delavnice v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Celju. Na delavnicah bodo svoje izkušnje pri zagonu, rasti in financiranju podjetja delili tudi lokalni podjetniki.

Roadshow za SK50, SK200 in nova pospeševalnika

Zakaj sodelovati?

Iniciativa Start:up Slovenija organizira vseslovenski roadshow oziroma predstavitvene delavnice v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Celju, ki so namenjene:

 • podrobni seznanitvi z vsebino in vsemi pravno-formalnimi pogoji razpisov SK50 in SK200 za pridobitev 50.000 € konvertibilnega posojila oziroma 200.000 € javne lastniške investicije,
 • spoznavanju vitkih in agilnih podjetniških metod za razvoj produkta ter poslovnega modela,
 • pridobivanju informacij o poteku, vsebini in pogojih sodelovanja v pospeševalnikih Start:up Geek House (SHG) in Go:Global Slovenia (GG),
 • osebnim svetovanjem podjetnikom za pripravo in oddajo vloge na oba razpisa,
 • pogovoru o najpogostejših vprašanjih in dilemah podjetnikov, ki se odločajo za prijavo na razpis in pridobitev lastniške investicije.

Na delavnicah v vseh štirih krajih bodo svoje izkušnje pri zagonu, rasti in financiranju podjetja delili tudi lokalni podjetniki.

Nadgradnja financiranja

Sicer pa oba razpisa SK50 in SK200 prinašata pomemben premik v sistemu financiranja slovenskih start-up podjetij, saj sta vsebinsko nadgrajena z vrhunskima pospeševalnikoma Start:up Geek House (SHG) in Go:Global Slovenia (GG).

SGH pospeševalnik vsem inovativnim, globalno obetavnim startupom, ki želijo čim hitreje priti do potrditve svoje ideje na trgu oziroma (product-market fit), zagotavlja:

 • pridobitev 50.000 € konvertibilnega posojila prek razpisa SK50,
 • udeležbo v intenzivnem 3 mesečnem izobraževalnem programu SGH Bootcamp,
 • delo in učenje z vrhunskimi start-up mentorji,
 • brezplačne co-working prostore na sedmih lokacijah po Sloveniji,
 • administrativno-strokovno podporo,
 • medijsko prepoznavnost in promocijo ter pomoč pri iskanju partnerjev in strank.

GG pospeševalnik vsem podjetjem, ki so že dokazala vrednost svoje ideje na trgu oz. imajo stranke za svoj produkt, potrebujejo pa dodaten kapital za hitro globalno rast in profesionalno organizacijo podjetja, omogoča:

 • pridobitev lastniškega vložka v višini 200.000 €,
 • udeležbo v programu priprave na investicijo,
 • obsežen izobraževalni program Go:Global for Growth,
 • delno subvencioniran dostop do prostorov in druge infrastrukture,
 • celostno administrativno pomoč, ki jo zahteva nova lastniška investicija,
 • medijsko prepoznavnost in pomoč pri iskanju novih poslovnih kontaktov, marketingu in pripravi promocijskih besedil.
Nazaj