Regionalno razvojni sklad ponuja 8,5 milijona ugodnih posojil podjetjem

Regionalno razvojni sklad ponuja 8,5 milijona ugodnih posojil podjetjem

Regionalno razvojni sklad ponuja 8,5 milijona ugodnih posojil podjetjem

06. 06. 2012

Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja je objavil javni razpis za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja ter dopolnilnih dejavnosti. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 8,5 milijona evrov.

Na razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika, mala in mikro podjetja

Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja je objavil javni razpis za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja ter dopolnilnih dejavnosti. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 8,5 milijona evrov.

Za celotno Slovenijo

Podjetniškim projektom je namenjenih osem milijonov posojil, projektom dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov pa pol milijona evrov. Skupna višina razpisanih subvencij za obresti pri posojilih za podjetniške projekte pri projektih v Pomurju pa je 300 tisoč evrov, in sicer po 100 tisoč evrov v letih 2012, 2013 in 2014.

Razpis se izvaja v skladu s pravili državnih pomoči, posojila pa so namenjena projektom na območju celotne države.

Enakomerni regionalni razvoj

Dolgoročna posojila nudijo ugodne obrestne mere, ki so pod tržnimi obrestnimi merami, ter moratorij pri vračilu glavnice posojila. Cilj razpisa pa je po pojasnilih sklada spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v Sloveniji.

Na razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki ter zadruge in zadružne zveze.

Roki julija, septembra in oktobra

Za posojila za projekte dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov lahko poleg omenjenih vlagateljev kandidirajo tudi kmetijska gospodarstva, ki morajo biti vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev in so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. Vlagatelj, ki je fizična oseba, mora imeti stalno prebivališče na slovenskem ozemlju.

Roki za oddajo prijav na sklad so 2. julij, 3. september in 15. oktober.

Več informacij o razpisu je na voljo na spletni strani sklada.

Nazaj