Razpisi Slovenskega podjetniškega sklada v letu 2011

Razpisi Slovenskega podjetniškega sklada v letu 2011

Razpisi Slovenskega podjetniškega sklada v letu 2011

18. 02. 2011

Nova kvota garancij Sklada za leto 2011.

Nova kvota garancij v okviru razpisa P1 – Garancije sklada za ugodne bančne kredite 2011 in P1TP – Garancije Sklada za ugodne bančne kredite za tehnološke projekte 2011 v skupnem znesku 184,85 mio EUR bo objavljena predvidoma v mesecu marcu 2011.

Objava razpisa za zagonske subvencije za leto 2011

Predvidoma 18.2.2011 bo Slovenski podjetniški sklad objavil razpis P2 – Sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja v letu 2011.

Sklad želi z razpisom spodbuditi uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Na razpis se bodo lahko prijavila podjetja, ki so vključena v subjekte inovativnega okolja in še niso registrirana več kot 18 mesecev od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Seznam subjektov inovativnega okolja je dosegljiv v evidenci subjektov inovativnega okolja, podjetja pa svojo vključenost dokazujejo s pisnimi potrdili le-teh in izjava SIO-ja (subjekti inovativnega okolja), v katerem SIO poda mnenje o usposobljenosti podjetniškega tima za zagon podjetja in kvaliteti poslovnega načrta.

Opozorilo: podjetja, ki se v letu 2011 na razpis P2 prijavljajo prvič, morajo biti ustanovljena najkasneje do objave razpisa.

Še vedno odprt javni razpis za lastniško financiranje

Z linijo za lastniško financiranje Sklad omogoča dodaten tvegan kapital, ki je nujno potreben za rast, razvoj ter lažji in boljši prodor na tuje trge hitro rastočih, visoko tehnoloških podjetij, ki se v Sloveniji še vedno srečujejo s pomanjkanjem ustreznih finančnih virov za svojo rast.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Nazaj