Razpisi novega evropskega programa OBZORJE 2020

Razpisi novega evropskega programa OBZORJE 2020

Razpisi novega evropskega programa OBZORJE 2020

18. 12. 2013

»Obzorje 2020« (Horizon 2020) je novi program EU za raziskave in inovacije, ki bo nadomestil sedanji »7. Okvirni program«, ki se konec leta 2013 izteka.

»Obzorje 2020« (Horizon 2020) je novi program EU za raziskave in inovacije, ki bo nadomestil sedanji »7. Okvirni program«, ki se konec leta 2013 izteka. Program bo aktiven v obdobju 2014-2020. Obenem je potrebno izpostaviti, da gre za najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020.

Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je skoraj 80 milijard EUR, velik delež teh sredstev pa bo namenjen tudi mikro, malim in srednjim podjetjem, saj Evropska komisija že dlje časa izpostavlja, da so MSP-ji hrbtenica evropskega gospodarstva.

V ta namen je bil oblikovan tudi eden izmed treh glavnih stebrov programa Obzorje 2020, to je »Konkurenčna industrija« (Competitive Industries), katerega cilj je krepiti vodilno vlogo industrije na področju raziskav in inovacij. Proračun za to področje bo znašal preko 17 milijard EUR. Na tem področju se pričakuje večje naložbe v ključne tehnologije, omogočanje boljšega dostopa do kapitala in spodbude za mala in srednje velika podjetja.

Posebej za mala in srednja podjetja je oblikovan t.i. »instrument za MSP« (SME Instrument), katerega cilj je zapolniti vrzeli v financiranju MSP v zgodnjih fazah, pomagati malim in srednjim podjetjem pri raziskavah in inovacijah, ki nosijo določeno tveganje kot tudi stimulirati podjetja pri inovacijah z visokim potencialom. Ta instrument bo namenjen vsem vrstam inovativnih MSP, ki izkazujejo velike ambicije za razvoj, rast in internacionalizacijo. Sredstva bodo namenjena vsem vrstam inovacij, tako tehnološkim kot ne-tehnološkim, pa tudi socialnim in storitvenim inovacijam, če izkazujejo in prinašajo jasno evropsko dodano vrednost.

Instrument za MSP bo pokrival vsa področja znanosti, tehnologij in inovacij na podlagi pristopa od spodaj navzgor, znotraj določenih družbenih izzivov in industrijskih tehnologij, tako da bo puščal dovolj prostora za vse vrste obetavnih idej, predvsem v obliki medsektorskih in interdisciplinarnih projektov.

Prvi razpisi programa Obzorje 2020 so od 11. decembra 2013 dalje objavljeni tukaj.

Veliko informacij o programu Obzorje 2020 pa je na voljo tudi na spletni strani slovenskega ministrstva za izobraževanje, znanost in šolstvo.

Nazaj