Razpis: Zaposli.me za spodbujanje zaposlovanja

Razpis: Zaposli.me za spodbujanje zaposlovanja

Razpis: Zaposli.me za spodbujanje zaposlovanja

19. 07. 2012

Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo, že četrto javno povabilo Zaposli.me, na katerem tržni delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki se težje zaposlijo.

Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo, že četrto javno povabilo Zaposli.me, na katerem tržni delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki se težje zaposlijo. Predvidenih je 5.318 subvencioniranih zaposlitev.

Javno povabilo se izvaja v okviru programa Zaposli.me, ki je namenjen spodbujanju zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih. Na povabilo se lahko prijavijo tržni delodajalci, ki so v preteklem poslovnem letu več kot polovico prihodkov ustvarili s prodajo blaga ali storitev na trgu in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Za obdobje 2012–2014 je na voljo 21,275 milijona EUR.

Povabilo je odprto od objave na spletni strani do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 10. 2013.

Na javnem povabilu lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so invalidi, starejši od 50 let, dolgotrajno brezposelni ali imajo stalno prebivališče na območju Pokolpja (v občinah Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič ali Metlika).

Za pridobitev subvencije morajo brezposelni v celoti ustrezati vsaj eni od omenjenih ciljnih skupin, ki so podrobneje opredeljene v javnem povabilu. Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma za krajši delovni čas (v skladu odločbo o invalidnosti).

Subvencija za zaposlitev s polnim delovnim časom znaša 4.000 EUR (oziroma sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom v skladu z odločbo o invalidnosti). Subvencija se izplača delodajalcem v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci najprej prijaviti prosto delovno mesto pri območni službi Zavoda, ki je pristojna glede na njihov sedež, oziroma s pomočjo eStoritev, ki so dosegljive na Zavodovi spletni strani. Po prijavi prostega delovnega mesta Zavod napoti k delodajalcu brezposelne osebe iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Na podlagi tega delodajalec izbere ustreznega kandidata.

Po opravljenem izboru kandidata lahko delodajalec predloži ponudbo za subvencionirano zaposlitev na pristojno območno službo Zavoda.

Več
Nazaj