Razpis za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje

Razpis za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje

Razpis za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje

20. 05. 2019

Mestna občina Velenje bo letos namenila za spodbujanje podjetništva 100 tisoč evrov proračunskih sredstev.

Vir in informacije: Naš čas, 18. 4. 2019, www.nascas.si

Mestna občina Velenje bo letos namenila za spodbujanje podjetništva 100 tisoč evrov proračunskih sredstev.

Sredstva so namenjena za naložbe v gospodarstvo, stroške zagona inkubiranih in inovativnih podjetij ter za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij.

Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, zadruge, mikro in mala podjetja s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju mestne občine Velenje.

Razpis je odprt do 20. maja 2019.

Več o razpisu

Nazaj