Razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal, Občini Miren-Kostanjevica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Šempeter-Vrtojba

Razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal, Občini Miren-Kostanjevica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Šempeter-Vrtojba

Razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal, Občini Miren-Kostanjevica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Šempeter-Vrtojba

21. 09. 2012

Za razpis je na voljo 1.800.000 EUR sredstev. Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev.

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je v Uradnem listu RS (Št. 69, Datum: 14. 9. 2012) objavil Javni razpis neposrednih posojil v letu 2012 za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal, Občini Miren-Kostanjevica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Šempeter-Vrtojba.

Predmet razpisa so dolgoročna posojila za financiranje investicij. Sredstva so namenjena za posojila malim podjetjem ter kmetijskim gospodarstvom za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot so: predelava in trženje kmetijskih proizvodov, turizem, obrt povezana s tradicionalnimi znanji (investicije povezane z osnovno kmetijsko dejavnostjo oziroma s pridelavo kmetijskih proizvodov so izvzete).

Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila:

  • nakup opreme-osnovnih sredstev, razen osebnih vozil,
  • nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
  • nakup licence, patenta in drugih pravic.

Posojila se za investicije v nočitvene kapacitete turističnih kmetij dodelijo ob pogoju, da turistična kmetija zagotavlja, skupaj z investicijo, najmanj tri ločene oziroma samostojne prenočitvene enote.

Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe, ki so posojilno sposobne in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju vseh šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mala podjetja.

Višina razpisanih sredstev znaša 1.800.000 EUR.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev.

Več o razpisu najdete tukaj.

Nazaj