Razpis za mikrokredite za mikro- in mala podjetja - P7

Razpis za mikrokredite za mikro- in mala podjetja - P7

Razpis za mikrokredite za mikro- in mala podjetja - P7

04. 01. 2013

Slovenski podjetniški sklad bo v letu 2013 ponudil mikrokredite do 25.000 EUR za mikro in mala podjetja - P7.

Slovenski podjetniški sklad bo v letu 2013 ponudil mikrokredite do 25.000 EUR za mikro in mala podjetja – P7.

Za premostitev bančnega krča bo v prihodnjem letu Slovenski podjetniški sklad (Sklad) omogočil mikro- in malim podjetjem ugoden vir financiranja s pomočjo razpisa za mikrokredite. Razpis bo omogočal enostavnejši in hitrejši postopek pridobivanja kredita z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita. Razpis je objavljen v Uradnem listu RS (Datum: 21.12.2012, Št. 101).

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo vsaj 1 (z izjemo samostojnih podjetnikov) in največ 50 zaposlenih, pri čemer letni promet ali letna bilančna vsota podjetja ni višja od 10 milijonov evrov.

V prvi fazi bo na voljo 5 milijonov evrov sredstev, ki jih Sklad zagotavlja iz lastnih sredstev. Podjetnik bo lahko prejel od 5.000 do 25.000 evrov kredita po pravilu de minimis. To pomeni, da skupni znesek, dodeljen istemu podjetju - končnemu prejemniku, ne sme presegati 200.000 evrov v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 evrov za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju.

Z mikrokrediti se lahko krijejo vsi stroški poslovanja podjetja, razen nakupa cestno prometnih vozil. Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške, ki so nastali od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2014. Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov ali leasing pogodb vlagatelja.

Več

Nazaj