Razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij bo objavljen predvidoma 24. marca 2017

Razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij bo objavljen predvidoma 24. marca 2017

Razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij bo objavljen predvidoma 24. marca 2017

24. 03. 2017

Slovenski podjetniški sklad bo tudi letos ponovno ponudil spodbude za zagon inovativnih podjetij.

Vir in informacije: Slovenski podjetniški sklad, 17. 3. 2017, www.podjetniskisklad.si

Slovenski podjetniški sklad bo tudi letos ponovno ponudil spodbude za zagon inovativnih podjetij.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo predvidoma 24. marca 2017 objavil razpis P2 2017 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij, ki omogočajo mladim inovativnim podjetjem s potencialom hitre rasti in kreiranja novih delovnih mest pridobitev zagonskega kapitala v višini do 54.000 EUR. Spodbude iz razpisa P2 2017 bodo novonastalim podjetjem omogočile hitrejši in intenzivnejši razvoj produkta in izboljšanje tržnega položaja.

Razpis je trenutno še v pripravi, predviden datum objave razpisa je 24. marec 2017, temu primerno pa se bo prilagodil rok za oddajo vlog.

Nazaj