Razpis EUIPO - nepovratna sredstva za znamke in modele

Razpis EUIPO - nepovratna sredstva za znamke in modele

Razpis EUIPO - nepovratna sredstva za znamke in modele

27. 08. 2021

V okviru sklada za pomoč MSP »Ideas Powered for Business SME Fund, ki ga sofinancirata Evropska komisija in Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO), bo s 1. septembrom 2021 ponovno možna oddaja prijav na razpis EUIPO za mala in srednja podjetja (MSP), ki želijo zavarovati svoje znamke in modele prek nacionalnih, regionalnih in/ali evropskih sistemov za intelektualno lastnino.

V okviru sklada za pomoč MSP »Ideas Powered for Business SME Fund, ki ga sofinancirata Evropska komisija in Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO), bo s 1. septembrom 2021 ponovno možna oddaja prijav na razpis EUIPO za mala in srednja podjetja (MSP), ki želijo zavarovati svoje znamke in modele prek nacionalnih, regionalnih in/ali evropskih sistemov za intelektualno lastnino.

MSP s sedežem v Sloveniji lahko pridobijo nepovratna sredstva za osnovno pristojbino za prijavo znamk in modelov pri uradu za intelektualno lastnino v kateri koli državi članici EU, Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino in/ali EUIPO v višini 50 % osnovne prijavne pristojbine. Skupni znesek, ki ga je mogoče dodeliti posameznemu MSP, je omejen na 1.500 EUR.

Razpis EUIPO bo odprt do konca septembra. Pogoji za oddajo vlog in druge pomembne informacije o skladu za pomoč MSP so objavljeni na spletni strani sklada za pomoč MSP.

Dodatne informacije: Za informacije in pomoč glede prijave znamke in modela v Sloveniji lahko pokličete info točko Urada RS za intelektualno lastnino, Tel: (01) 620 31 01 ali pišite na sipo@uil-sipo.si.

Informacije glede prijave na razpis EUIPO so na voljo pri informacijskem centru EUIPO.

Nazaj