Razpis EUIPO - nepovratna sredstva za znamke in modele

Razpis EUIPO - nepovratna sredstva za znamke in modele

Razpis EUIPO - nepovratna sredstva za znamke in modele

03. 03. 2021

V okviru novega sklada za pomoč MSP »Ideas Powered for Business SME Fund, ki ga sofinancirata Evropska komisija in Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO), je s 1. marcem 2021 ponovno možna oddaja prijav za MSP, ki želijo zavarovati svoje znamke in modele prek nacionalnih, regionalnih in/ali evropskih sistemov za intelektualno lastnino.

Vir in informacije: Urad RS za intelektualno lastnino, www.uil-sipo.si

V okviru novega sklada za pomoč MSP »Ideas Powered for Business SME Fund, ki ga sofinancirata Evropska komisija in Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO), je s 1. marcem 2021 ponovno možna oddaja prijav za MSP, ki želijo zavarovati svoje znamke in modele prek nacionalnih, regionalnih in/ali evropskih sistemov za intelektualno lastnino.

MSP-ji s sedežem v Sloveniji lahko pridobijo nepovratna sredstva za osnovno pristojbino za prijavo znamk in modelov pri uradu za intelektualno lastnino v kateri koli državi članici EU, Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino in/ali EUIPO v višini 50 % osnovne prijavne pristojbine. Skupni znesek, ki ga je mogoče dodeliti kateremu koli posameznemu MSP, je omejen na 1.500 EUR.

Prijave: Razpis EUIPO bo odprt do konca marca, razpoložljivi proračun pa znaša 4 mio EUR nepovratnih sredstev.

Pogoji za oddajo vlog in druge pomembne informacije o skladu za pomoč MSP so objavljeni na spletni strani sklada za pomoč MSP.

Dodatne informacije: Za informacije in pomoč glede prijave znamke in modela v Sloveniji pokličite INFO točko Urada RS za intelektualno lastnino, Tel: (01) 620 31 01 ali pišite na e-naslov: sipo@uil-sipo.si. Informacije glede prijave na razpis EUIPO so na voljo pri informacijskem centru EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/contact-us.

Nazaj