Razpis EIT Urbana mobilnost RIS Izobraževanje

Razpis EIT Urbana mobilnost RIS Izobraževanje

Razpis EIT Urbana mobilnost RIS Izobraževanje

18. 05. 2022

Splošni namen izobraževalnih dejavnosti EIT Urban Mobility je zapolniti vrzel v znanju o urbani mobilnosti in omogočiti razvoj mobilnosti za mestne prostore, primerne za življenje. 

Vir in informacije: www.eiturbanmobility.eu, 6. 5. 2022

Splošni namen izobraževalnih dejavnosti EIT Urban Mobility je zapolniti vrzel v znanju o urbani mobilnosti in omogočiti razvoj mobilnosti za mestne prostore, primerne za življenje. To vključuje spodbujanje inovativnosti in podjetniških veščin z vidika vseživljenjskega učenja. Izobraževalne dejavnosti se osredotočajo na tri glavna področja: Master School, Doctoral Training Network in Competence Hub, strokovna šola za vseživljenjsko učenje.

Obseg aktivnosti: krepitev znanja, ozaveščanje o izobraževalnih aktivnosti EIT Urbane mobilnosti, podpora zagonskim podjetjem, itd.

Ciljne skupine: študenti, profesorji, strokovnjaki

Trajanje projekta: 12 mesecev

Proračun projekta: 100.000 EUR (15 % lastna soudeležba)

Rok za prijavo: 28/06/2022

Več informacij o razpisu

Nazaj